BVNL bevraagt kabinet over onderdrukken ‘lableak-theorie’ en betrokkenheid van OMT-lid

De herkomst van het SARS-CoV-2 virus dat de coronapandemie heeft veroorzaakt blijft onduidelijk. Hoewel de mogelijkheid van een kunstmatige oorzaak door overheden en kopstukken direct hevig werd ontkracht, lijkt nieuwe informatie nu toch weer op de mogelijkheid van een zogenaamd ‘lableak’ te wijzen. Bovendien blijkt OMT-lid Marion Koopmans een grote rol te hebben gespeeld bij het onderdrukken van deze theorie in het wetenschappelijke en publieke debat.

Gain of function onderzoek
Vandaag publiceert De Andere Krant een artikel naar aanleiding van informatie die onlangs via Amerikaanse WOB-verzoeken naar buiten is gebracht. Onder verschillende vooraanstaande wetenschappers en virologen/epidemiologen bestonden wel degelijk gegronde vermoedens dat het SARS-CoV-2 virus mogelijk, al dan niet opzettelijk, was gemaakt en ontsnapt uit het Wuhan Institute of Virology en de wereldwijde coronapandemie veroorzaakte. Een Amerikaanse journalist publiceerde onlangs opgevraagde overheidsdocumentatie waaruit dat blijkt. Echter, werd deze theorie snel en hard de kop ingedrukt door een aantal prominenten, waaronder het Nederlandse OMT-lid Marion Koopmans en haar collega Ron Fouchier. Publiekelijk communiceren over de vraag of de pandemie door menselijk handelen was veroorzaakt was wat hen betreft onwenselijk, omdat dat ‘een averechts effect zou kunnen hebben’ en ‘een debat over zulke beschuldigingen toponderzoekers onnodig zou afleiden van hun dagelijkse werk en onnodig schade zou aanrichten aan de wetenschap in het algemeen en de wetenschap in China in het bijzonder.’ Saillant hierbij is dat Koopmans en Fouchier zelf in Nederland betrokken zijn bij zogeheten ‘gain of function’ onderzoek, waarbij doelbewust gevaarlijke virus(varianten) worden ontwikkeld, om meer inzicht te krijgen in hoe virussen zich gedragen en voor het ontwikkelen van vaccins. BVNL stelde al eens Kamervragen over deze risicovolle praktijken en wil nu weten in hoeverre het kabinet op de hoogte was van de betrokkenheid van Koopmans bij het actief ontkrachten van de lableak theorie, te meer daar uit de gepubliceerde documentatie blijkt dat zij dat deed op basis van weinig gefundeerde en onvolledige informatie

Roep Koopmans ter verantwoording
Wybren van Haga: “Hoe is het mogelijk dat Koopmans, die persoonlijke belangen heeft bij gain of function onderzoek en bovendien nauw betrokken was bij het vormgeven van de politieke koers met betrekking tot het coronabeleid, ook betrokken was bij een bijeenkomst waarin de potentieel verstrekkende gevolgen van dat soort onderzoek tegen het licht worden gehouden? Heeft zij het kabinet daarover ingelicht en gedeeld wat haar bijdrage was aan die bijeenkomst? Waarom is zij niet teruggefloten door het Ministerie van VWS en/of het kabinet zelf, toen zij steeds maar stellig bleef beweren dat de coronapandemie onmogelijk kunstmatig kon zijn ontstaan? Tot op de dag van vandaag ageert zij tegen de mogelijkheid van een lableak, maar zelfs de WHO erkent inmiddels dat het een plausibele mogelijkheid is. Waarom roept niemand dit OMT-lid ter verantwoording?”

BVNL wil van minister Kuipers van VWS weten hoe hij aankijkt tegen de recent gepubliceerde informatie over de lableak theorie en de op z’n minst discutabele rol van Koopmans in deze kwestie. “Wij willen bovendien ook weten waarom de mogelijkheid van een kunstmatige oorzaak van de coronapandemie inmiddels in vele landen onderdeel is van het wetenschappelijk, politieke en publieke debat, maar er in Nederland in alle talen over gezwegen wordt. Er zou nu werk gemaakt moeten worden van nieuw onderzoek, want het is van groot belang dat we achterhalen wat de oorzaak is van de jaren van ellende die wij hebben moeten verduren. Als de coronapandemie is veroorzaakt door menselijk handelen, dan heeft dat verstrekkende gevolgen.”

Lees hier alle Kamervragen van BVNL.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.