Business as usual? Corona is voortaan een ‘ondernemersrisico’

Gisteren kwam minister van VWS Ernst Kuipers met een brief aan de Tweede Kamer, waarin de toekomstvisie op het coronabeleid gepresenteerd wordt. Uitgangspunt is volgens Kuipers dat Nederland opengehouden moet worden. Maar wie de brief goed bestudeert, leest iets heel anders. Want corona blijft, maar veel maatregelen ook. En ondernemers die door die maatregelen getroffen worden, moeten het zelf maar uitzoeken.

Kuipers geeft de genadeklap
Corona wordt namelijk een ‘ondernemersrisico’. Ja, u leest het goed. Tenslotte, welke ondernemer houdt er in zijn businessplan nou geen rekening met een eeuwigdurende, door de overheid gecreĆ«erde economische crisis, die het nagenoeg onmogelijk maakt om z’n bedrijf te runnen? BVNL is ontzet om zwart op wit te zien staan dat dit kabinet ondernemend Nederland aan haar lot overlaat. Na twee jaar van gedwongen sluitingen, verregaande restricties en ontoereikende steun zijn vele ondernemers de wanhoop nabij. Menigeen heeft z’n bedrijf al moeten opdoeken, anderen staan op het punt de handdoek in de ring te (moeten) gooien. En nu geeft minister Kuipers hen dan de genadeklap.

Door de bliksem getroffen
Regeren was de afgelopen twee jaar nooit vooruitzien, maar ondernemen moet dat blijkbaar wel zijn. Ook als de toekomst die ondernemers voorgehouden wordt er eentje is van onmogelijke omstandigheden om in te werken, omdat de overheid het hele Nederlandse bedrijfsleven belet om geld te verdienen. Het is de omgekeerde wereld: het kabinet draait de economie willens en wetens – en onnodig bovendien – de nek om en de mensen die die economie moeten dragen, moeten daar maar ‘rekening mee houden’. Maar hoe houd je rekening met potentiĆ«le, volstrekt onnavolgbare scenario’s die niet zijn in te calculeren, omdat ze zo waanzinnig zijn dat het nog realistischer is om ervan uit te gaan dat je voortaan twee keer per jaar door de bliksem wordt getroffen?

Grillen van een losgeslagen kabinet
Corona is geen ‘ondernemersrisico’ en de coronamaatregelen zijn dat al helemaal niet. Het is totaal onterecht om van ondernemers te vragen dat zij in staat zijn in te kunnen spelen op de grillen van een losgeslagen kabinet, dat de maatschappij te pas en te onpas voor niets op slot gooit. Het was al schandalig dat de geboden steun de afgelopen twee jaar dusdanig ontoereikend was dat vele ondernemers hun spaargeld en opgebouwde pensioen er doorheen hebben moeten jagen om hun bedrijven overeind te houden, maar dat zij straks ook nog zelf verantwoordelijkheid gehouden worden voor de, voor velen onvermijdelijke, ondergang van hun levenswerk gaat wat BVNL betreft alle perken te buiten.

Ondernemers die getroffen zijn en de komende jaren nog getroffen zullen (blijven) worden door de idiote coronamaatregelen van het kabinet moeten volledig gecompenseerd worden voor de geleden schade en verliezen. Het kan niet zo zijn dat het kabinet de burger laat opdraaien voor de gevolgen van haar eigen foute beleid. En laat BVNL het kabinet dan ook nog even wijzen op het volgende: als Corona een ‘ondernemersrisico’ is, dan is het dus ook aan de ondernemer en zijn klant zelf om dat risico wel of niet te nemen en op welke manier. Niet langer aan de overheid. Tenslotte: wie betaalt, bepaalt.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.