Bedrijfsarts Lucas Paanakker start Burgerinitiatief “Opschalen zorg“

Sinds de val van het kabinet was het demissionaire kabinet alleen bevoegd de lopende zaken waar te nemen, totdat een nieuw kabinet is gevormd. Echter, door het goedkeuren van de coronaspoedwet, is het demissionaire kabinet ineens toch weer zo krachtig dat dit nieuwe plannen kan maken voor de aanpak van de coronacris. Met name in zijn dagelijkse praktijk ziet Paanakker veel mensen die uitvallen uit het arbeidsproces als gevolg van ziekte veroorzaakt door de coronamaatregelen en enorme vertraging in het herstel van patiënten door uitgestelde zorg als gevolg van deze zelfde maatregelen. Door de huidige keuzes van de overheid wordt ook de kankerbehandeling zwaar getroffen met ernstige gevolgen voor patiënten, zowel mentaal als fysiek.

“Het demissionaire kabinet is verantwoordelijk voor de strenge lockdowns, ondanks dat ook een rapport van Economische Zaken uitwees dat een lockdown op termijn veel meer doden tot gevolg heeft dan dat er op korte termijn  levens gespaard worden”, aldus bedrijfsarts Lucas Paanakker. Hij stelt tevens dat het demissionaire kabinet ook verantwoordelijk gehouden mag worden voor de huidige crisis in de zorg. “Al anderhalf jaar is bekend dat ziekenhuizen kampen met personeelstekorten. Ondanks pogingen om salarissen te verhogen stemde het demissionaire kabinet met coalitiepartijen het afgelopen jaar de voorstellen van de oppositie om dit te verbeteren weg.  Triest dieptepunt was het wegstemmen van een motie om de IC-capaciteit te vergroten en de motie Van Haga om de IC-capaciteit op het EU-gemiddelde te brengen.

Paanakker vervolgt:

“In plaats van uitbreiden van de (IC-) en verpleegcapaciteit is deze de afgelopen 21 maanden juist gedaald. Door aanhoudende krapte is van overbelasting nog sneller sprake dan voorheen. Weet dat er in de afgelopen 10 jaar bijna elk najaar en winter sprake is geweest van grote tekorten; voor 2020 betrof dat dan de griep als belangrijkste respiratoir virus. Daarvoor in de plaats gekomen is covid, maar deze problemen spelen al vele jaren. Ook als er in komende winters minder sprake is van covid, maar wel weer van andere virussen, zal de zorg wederom zwaar overbelast worden”, aldus Paanakker, die stelt dat er niet zozeer een corona- maar veeleer een zorgcrisis is. “Om de zorg eindelijk weer op een verantwoord niveau te brengen, start ik een Burgerinitiatief. Met 40.000 handtekeningen of meer, is de Tweede Kamer verplicht ons voorstel in behandeling te nemen. Vanwege het gigantische bereik heb ik Belang van Nederland gevraagd om mijn Burgerinitiatief te delen, zodat we de benodigde handtekeningen zo snel mogelijk kunnen ophalen, teneinde het kabinet dwingend in overweging te geven dat er geïnvesteerd moet worden in de zorg. De samenleving moet zich niet aanpassen aan de zorg. Integendeel. De zorg moet zich aanpassen aan de samenleving. Als de overheid tientallen miljarden stopt in controle van de samenleving in plaats van in de zorg is dat niet in het belang van deze samenleving en keert de overheid zich daarmee tegen deze samenleving. Laat de overheid dat omkeren en de samenleving omarmen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.