Utrechtse Statenleden en raadslid Stichtse Vecht sluiten zich aan bij BVNL

De Utrechtse Statenleden René Dercksen en Elly Broere en raadslid uit Stichtse Vecht Wim Ubaghs sluiten zich per direct aan bij BVNL. “Wij zien dat BVNL zich ontwikkelt als een inhoudelijk sterke partij met gezond verstand, waarbij leden zorgen voor verdere groei in zowel gemeenten als in de provincies.”

Terugkeer menselijke maat
“BVNL ziet dat het MKB de banenmotor van Nederland is en wil opkomen voor de hardwerkende Nederlander, de bedrijven en de meer dan 1,2 miljoen zelfstandigen, die een cruciale rol vervullen in de Nederlandse economie. In haar oprichtingsmanifest pleit BVNL ook voor het laten terugkeren van de menselijke maat, zodat onwenselijke schaalvergrotingen in zorg, onderwijs en ambtelijke diensten wordt tegengegaan en teruggedrongen. Essentiële beroepen, o.a. binnen de zorg, politie, onderwijs en defensie moeten beter worden beloond. Op de door de Rijksoverheid gecreëerde problemen zoals de stikstof-, asiel-, en energiecrisis heeft BVNL de juiste antwoorden en ziet de partij bovendien dat er louter een bestuurscrisis is. De ridicule stikstofeisen moeten van tafel, er moeten immigratiebeperkingenkomen, respect voor onze culturele identiteit en in Groningen moet de gasproductie weer worden opgestart.” 

Verkiezingen 2023
Wybren van Haga reageert verheugd op de komst van deze drie ervaren mensen. “Zowel Dercksen als Broere zitten sinds 2011 in de Staten en hebben daarmee een schat aan ervaring. Zij gaan er met de groep kandidaat-Statenleden die we al hebben voor zorgen dat BVNL bij de Provinciale Staten van maart hoge ogen gaat gooien. Ook Ubaghs is goed door de wol geverfd. Hij is sinds 2018 raadslid en was eerder Statenlid in Utrecht, waar hij nu commissielid is. ” BVNL doet in alle provincies mee aan de Provinciale Staten Verkiezingen.

“Op dit moment werken we aan een voor Utrecht goed verkiezingsprogramma. Eén van de speerpunten wordt het niet uitvoeren van het krankzinnige stikstofbeleid, dat niet alleen boeren van hun land jaagt, maar ook de bouw van broodnodige woningen tegenhoudt.”

De drie zetten hun werk voort als BVNL Utrecht. Naar hun mening ontbreekt in de PVV een partijstructuur. “Ondanks jarenlange pogingen hier verandering in te brengen is het eerder slechter geworden”, vinden zij.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.