Succesvolle BVNL verkiezingsrally op het IJ in Amsterdam

Op vrijdag 10 maart organiseerde BVNL een verkiezingsrally op een prachtige locatie in Amsterdam. Op de Prins van Oranje salonboot spraken de Provinciale Statenlijsttrekkers over hun plannen voor de provincies, blikten we terug op wat BVNL in korte tijd al heeft bereikt en keken we vooruit naar de toekomst.

Naast de lijsttrekkers die aan het woord kwamen, hield ook BVNL-persvoorlichter en Hart voor Den Haag-voorman Richard de Mos een betoog over de noodzaak van verandering en het echte belang van Nederland.

Beste BVNL-vrienden, 

Spannende tijden voor onze partij. Woensdag doen wij voor het eerst – op eigen kracht – mee in alle provincies van Nederland en in vrijwel alle waterschappen. En dat is als startende partij al een heuse prestatie. 

We hopen woensdag in heel wat provincies en waterschappen een voet tussen de deur te krijgen, om van daaruit de belangen van onze achterban te behartigen en om als partij gestaag verder te groeien. En groeien doen we! Daar waar bij alle vier de coalitiepartijen betalende aanhangers met piepende banden wegrijden, groeide onze partij met bijna 50 procent naar ruim 6.000 leden. En wat te denken van het resultaat bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen? In tal van gemeenten verschenen BVNL-fracties die ons frisse geluid laten horen. 

In Volendam en in Voorne aan Zee zitten we al in het college, dit lukt omdat we geen ophefpartij zijn, maar een partij die in het belang van Nederland aan de knoppen wil zitten, zodat we voor onze kiezers ook daadwerkelijk wat kunnen regelen.  

We mogen als piepjonge partij ook al leunen op ervaring. Dat zien we terug bij een behoorlijk aantal van onze lijsttrekkers. Zij hebben ervaring in de Tweede- of Eerste Kamer, in de Staten of in gemeenteraden. En als je ziet hoe onze fractie onder de bezielende leiding van onze voorman Wybren van Haga haar werk vol vuur en passie oppakt, dan mogen we trots zijn op onze partij, op ons BVNL. Onze partij wacht een prachtige toekomst, met zetels in alle politieke lagen. Deze campagne, waarbij we onze naamsbekendheid enorm vergroten, is daarvoor slechts het zaadje. 

Dat neemt niet weg, dat we bij deze Statenverkiezingen de allesvernietigende tandem Rutte/Kaag al een halt toe kunnen roepen. Want zoals u ongetwijfeld weet, kiezen de provincies straks de nieuwe Eerste Kamer en juist vanuit die plek kunnen we voor Nederland rampzalig beleid tegenhouden. En dat is keihard nodig, want het tegenhouden van die gefuseerde VVD/D66 tandem moet – in het belang van Nederland – de 15e maart écht gaan gebeuren. 

Kijk alleen al naar de rekening van 12 jaar VVD-migratiebeleid. Een asielcrisis die zijn weerga niet kent! De rekening van pluche boven principes. De Nederlandse bevolking zal bij ongewijzigd beleid in 2070 bestaan uit zo’n 22,5 miljoen inwoners. Deze ongebreidelde bevolkingsgroei ten gevolge van migratie ontwricht Nederland en heeft grote gevolgen op onder meer: 

  • De gigantische woningnood die ons land al teistert; 
  • De onder druk staande verzorgingsstaat; 
  • De sociale cohesie, zeker in onze grote steden waar etnische spanningen hand over hand toenemen;  
  • Op al gigantische personeelstekorten, zoals het tekort aan zorgpersoneel, leraren en agenten 
  • Op ons landschap, waar hardwerkende boeren worden uitgerookt.

In plaats van dat er een rem komt op bevolkingsgroei, wordt Nederland onder aanvoering van D66-erelid Mark Rutte getrakteerd op dwang en drang bij het opvangen van asielzoekers. 

En vrienden, dat moet stoppen! Dat kan ook stoppen, door massaal op BVNL te gaan stemmen. Niet op een partij die alleen maar voor ophef wil zorgen, niet op een partij die zegt voor boeren op te komen, maar ondertussen bij stikstofpaus Remkes in bed ligt, niet op een partij die zichzelf VVD-light noemt, nee, we kunnen de Rutte/Kaag tandem stoppen door een stem op BVNL. Een constructieve klassiek liberale partij. Een partij die het bestrijden van de woningnood op één, twee en drie stelt. Een partij die af wil van absurd stikstofbeleid waardoor er geen huizen en wegen gebouwd kunnen worden. Een partij die de ridicule plannen van het verplicht uitkopen en onteigenen van boeren per direct stopzet. Een partij die ervoor zorgt dat we nooit meer in lockdown gaan, die coronamaatregelen subiet prullemandeert. Een partij die zorgt dat we de opmars van landschapsvervuilende windmolen- en zonneparken een halt wil toe roepen. Een partij die zich inzet voor een lagere energierekening, onder andere door het hervatten van de gasproductie in Groningen. Een partij die staat voor een beter ondernemersklimaat en voor méér banen. Een partij die alles op alles zet om de Pensioenwet van tafel te halen, zodat ouderen na een leven hard werken niet worden gaan behoren tot een pechgeneratie omdat met hun opgebouwde pensioen de kachel wordt aangemaakt. Een partij die, met bindende referenda, de macht weer bij de burger wil leggen. Kortom: een partij die denkt ‘in het belang van Nederland’

Om dat te bereiken moeten we er tot woensdag nog keihard tegenaan om het BVNL-geluid overal te laten horen. In de waterschappen gaan we de belangen van boeren en tuinders te vuur en te zwaard verdedigen. Zorgen we ervoor dat we teruggaan naar de kerntaken, waarbij de focus ligt op veilige dijken en schoon drinkwater. En kijken we hoe we de waterschapsbelasting kunnen verlagen. 

In het belang van Utrecht, in het belang van Limburg, in het belang van Overijssel, in het belang van Groningen, en in het belang van al die andere mooie provincies stropen we de steden en dorpen af om onze boodschap van hoop en optimisme te verkondigen. Gaan we aan het werk omdat er zoveel zaken zijn die aangepakt moeten worden, omdat er zoveel mensen die onze steun verdienen. Hebben we een taak, een verantwoordelijkheid om te zorgen dat BVNL – met een duidelijk klassiek liberaal geluid – na 15 maart definitief voet heeft gekregen in het politieke landschap. 

Wij gaan ervoor, samen, in het Belang van Nederland!

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.