BVNL zoekt kandidaten voor de Waterschapsverkiezingen

BVNL doet voor het eerst mee met de verkiezingen van de Provinciale Staten en de Waterschappen, op 15 maart 2023. Voor de Waterschappen is BVNL op zoek naar enthousiaste en geschikte kandidaten om de partij in het Algemeen Bestuur van het Waterschap te vertegenwoordigen.

Nederland telt 21 Waterschappen:  

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Waterschap Aa en Maas
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Waterschap De Dommel
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Waterschap Hollandse Delta
 • Waterschap Hunze en Aa’s
 • Waterschap Limburg
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Rijn en IJssel
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Scheldestromen
 • Waterschap Vallei en Veluwe
 • Waterschap Vechtstromen
 • Waterschap Zuiderzeeland
 • Wetterskip Fryslân (thans voorzien)

De belangrijkste taken van het waterschap:

 • waterstand regelen met bijvoorbeeld gemalen en sluizen;
 • afvalwater zuiveren;
 • dijken beheren;
 • natuurbeheer in en aan het water;
 • kwaliteit zwemwater controleren; 
 • vaststellen van de tarieven en innen van waterschapsbelastingen

Taken van het algemeen bestuur van het Waterschap:
Een Waterschap wordt bestuurd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De Dijkgraaf is de voorzitter en maakt deel uit van het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur van een Waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden, zoals:

 • inwoners: gekozen via politieke partijen
 • boeren: voorgedragen door de LTO
 • bedrijven: voorgedragen door de KvK
 • beheerders van natuurterreinen: voorgedragen door de VBNE 

Het algemeen bestuur stelt het beleid van het Waterschap vast. Het controleert ook of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het aantal bestuursleden is afhankelijk van de grootte van het Waterschap. De provincie bepaalt dit aantal. De leden van het algemeen bestuur worden om de 4 jaar gekozen via waterschapsverkiezingen. De eerstvolgende verkiezingen zijn op 15 maart 2023.

Wettelijke vereisten voor kandidaten:
Kandidaten moeten om benoemd te kunnen worden als lid van het algemeen bestuur:

 • 18 jaar of ouder zijn;
 • wonen in het Waterschap waarvoor de verkiezing plaatsvindt;
 • mogen niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. 

BVNL zoekt kandidaten voor de categorie ‘inwoners’ Hiervoor is het nodig lid te zijn van BVNL. 

Functieprofiel lid algemeen bestuur:

 • affiniteit met water, natuur, milieu, recreatie en landschap
 • kunnen opereren in een beleidsmatige en politiek-bestuurlijke omgeving
 • strategisch inzicht
 • goede communicatieve vaardigheden
 • kennis van het gebied en de diverse waterschapszaken
 • bij voorkeur bestuurlijke ervaring
 • de standpunten van BVNL onderschrijven 
 • van onbesproken gedrag zijn en bereid zijn tot het tekenen van de BVNL integriteitsverklaring 

Tijdsbeslag en vergoeding lid algemeen bestuur:
Een Waterschap heeft doorgaans eens per maand (met vakantiereces 10 x per jaar) een algemene vergadering. Daaraan gaan commissievergaderingen vooraf. Ter voorbereiding daarvan zijn er fractievergaderingen. Afhankelijk van de grootte van de fractie (1-mansfracties moeten alles alleen doen) kan gerekend worden op een tijdsbesteding van minimaal 4 dagen per maand.

De vergoeding voor het lidmaatschap bedraagt EUR 537,85 per maand. Daarnaast is er een onkostenvergoeding van EUR 183,27 per maand.

Aanmelding als geïnteresseerde voor het kandidaatschap:
Bij interesse CV en motivatie voor 9 december aanstaande naar Richard de Mos (campagneleider BVNL): waterschappen@bvnl.nl

De selectiegesprekken worden afgenomen door Richard de Mos, Dick Kooij (oud-lid Waterschappen) en Robert Brunke (Statenlid Zeeland), op maandag 19 en vrijdag 23 december in het Tweede Kamergebouw in Den Haag. 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.