Standpunt BVNL over de oorlog in het Midden-Oosten: burgers het slachtoffer, iedereen heeft recht op vrijheid, veiligheid, bescherming en soevereiniteit

Onlangs werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen die opriep tot het ‘in EU- en VN-verband uitspreken voor het Israëlische recht op zelfverdediging’. BVNL wil deze stem verduidelijken, zodat er geen misverstanden ontstaan over onze veroordeling van de aanval van Hamas op Israël en onze steun aan en medeleven voor alle burgers die slachtoffer zijn van dit conflict en die allemaal recht hebben op vrede, vrijheid, veiligheid, bescherming en soevereiniteit.

De brute aanval van Hamas op Israël was een vreselijke terreurdaad van een terroristische organisatie. Deze aanval veroordeelt BVNL scherp. Er is nooit een excuus voor dergelijk buitenproportioneel geweld en voor het binnenvallen van een soevereine staat. Terrorisme en antisemitisme, in welke vorm en door wie dan ook, moeten altijd veroordeeld en keihard bestreden worden. Een land heeft het recht om zich daartegen te verdedigen. Echter, buitenproportioneel geweld en inhumane maatregelen tegen onschuldige burgers moeten te allen tijde worden vermeden. BVNL steunt het recht op zelfverdediging van Israël, maar wijst erop dat ook de Palestijnse burgers slachtoffer zijn van Hamas. Schendingen van het humanitair en het oorlogsrecht zijn net zo ontoelaatbaar als terroristische aanvallen. De gruwelijkheden in Gaza en het onbeschrijflijke leed van de Palestijnse bevolking raakt ons diep. De acties van Hamas zijn niet in het belang van het Palestijnse volk. BVNL is altijd voor vrede en wijst erop dat het in welk oorlogsconflict dan ook altijd de onschuldige burgers zijn die het slachtoffer worden. Burgers die niet kiezen voor oorlog en geweld, maar die slechts in vrede en vrijheid hun levens willen leiden. Daar hebben zij alle recht toe en dat recht moet altijd en overal voorop staan.

BVNL benadrukt de complexiteit van de geschiedenis die aan dit afgrijselijke conflict voorafgaat en roept op tot het zo snel mogelijk starten van diplomatieke acties om tot een staakt het vuren en het werken naar vrede te komen. Zowel de Israëli’s als de Palestijnen hebben recht op een vreedzame en soevereine staat en een veilig en vrij leven. Het bloedvergieten moet stoppen en de internationale gemeenschap moet zich daar verenigd en onverminderd voor inzetten.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.