Geen prominente rol voor Indonesische ambassadeur bij ceremonie Indiëherdenking

BVNL schaart zich achter de Federatie Indische Nederlanders bij hun verzet tegen de prominente rol van de Indonesische ambassadeur tijdens de Nationale Indiëherdenking, die direct na de krans van premier Mark Rutte een bloemstuk mag leggen bij het Indisch Monument.

“Het besluit van het bestuur van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945 heeft dit besloten zónder overleg met de Indische gemeenschap. De wijziging wordt door veel Indische Nederlanders als een regelrechte provocatie ervaren, omdat zij zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog, als de daaropvolgende Bersiap zwaar hebben geleden onder Indonesisch racisme én terreur”, aldus Wybren van Haga, die wil dat minister-president Rutte er bij het bestuur op aandringt om wijzigingen bij de herdenking terug te draaien. “Indische Nederlanders hebben al langer grote moeite met de aanwezigheid van de Indonesische ambassadeur op de Indiëherdenking, vooral omdat Indonesië haar rol bij de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende Bersiap tot op de dag van vandaag ontkent, bagatelliseert of vergoelijkt. Indonesische oorlogsmisdadigers worden tot op de dag van vandaag ieder jaar in Indonesië als helden geëerd.”

Totaal Woke
Overigens is de prominente rol voor de Indonesische ambassadeur niet de enige tegemoetkoming aan de activisten. Deze editie zal onder andere de vaandelmars van het Van Heutsz -regiment niet live worden uitgezonden. Van Haga: “Totaal woke dat dit wordt gedaan. De premier moet voorzitter Thom de Graaf (D66) wijzen op het recht doen aan zijn belofte. Bij zijn aanstelling twee jaar geleden verzekerde hij dat hij onder geen beding zou tornen aan de voor Indische Nederlanders heilige Indiëherdenking. Dat doet hij nu dus toch. Daarmee zwicht het bestuur voor intimidatie en geweld van een klein groepje radicale activisten, die al jaren de Indiëherdenking proberen te kapen. Twee jaar geleden werd het Indisch Monument daags voor de Nationale Indiëherdenking zelfs beklad met beledigende en racistische leuzen.” BVNL vindt het schandalig dat De Graaf daar geen aangifte tegen wilde doen. Het feit dat de wijzigingen niet zijn besproken met slachtoffers en nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap is wat BVNL betreft volstrekt onacceptabel.

BVNL roept minister-president Rutte op om er bij Indonesië op aan te dringen excuses te maken voor de genocide op Indische Nederlanders tijdens de Bersiap. Net zoals Nederland heeft gedaan voor het koloniale verleden.

Vragen van het lid Van Haga aan de minister-president, over onaanvaardbare wijzigingen bij de Nationale Indiëherdenking en over het aandringen bij Indonesië voor het maken van excuses voor de Bersiap:

1. Bent u bekend met het bericht ‘Bestuur Indiëherdenking zwicht voor intimidatie en geweld. Indonesische ambassadeur krijgt prominente rol tijdens ceremonie’?

2. Deelt u de mening dat aanpassen van de Nationale Herdenking 15 augustus 1945, mede gelet op de onaangekondigde en niet-overlegde wijziging van het memorandum van de Nationale Dodenherdenking, opnieuw een klap in het gezicht is van Indische Nederlanders en andere betrokken?

3. Deelt u de mening dat de organisatie van de nationale herdenking nooit had mogen zwichten voor intimidatie en geweld?

4. Begrijpt u dat de prominente rol die de Indonesische ambassadeur nu krijgt op de nationale herdenking door Indische Nederlanders wordt beschouwd als een regelrechte provocatie, omdat zij zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog als de daaropvolgende Bersiap zwaar hebben geleden onder Indonesisch racisme én terreur?

5. Deelt u de mening dat het absoluut ontoelaatbaar is, zelfs sadistisch, dat de Indonesische ambassadeur, als vertegenwoordiger van een staat, waarvan belangrijke politieke actoren en instituties, tijdens de Tweede Wereldoorlog op grote schaal hebben samengespannen met asmogendheid Japan en ook tijdens de daaropvolgende Bersiap verantwoordelijk is voor duizenden doden aan (Indisch-)Nederlandse zijde, nu een krans legt op de herdenking waar die doden worden herdacht?

6. In een reactie in de Volkskrant geeft de Indonesische ambassadeur ook aan dat de doden die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan Indonesische zijde zijn gevallen in Indonesië NIET worden herdacht. Heeft u misschien een idee waarom dat is? Kan het toevallig iets te maken hebben met het feit dat Indonesiërs tijdens de Tweede Wereldoorlog op grote schaal samenspanden met de Japanners?

7. Waarom zijn de Indische Nederlanders niet gekend in deze ongewenste aanpassing van hun herdenking?

8. Heeft u de bereidheid om bij het bestuur van de nationale herdenking aan te dringen de aanpassingen onmiddellijk terug te draaien?

9. Deelt u de mening dat de nationale herdenking een Nederlandse herdenking is en dat dat ook zo moet blijven?

10. Wordt de nationale herdenking ook live uitgezonden op de Indonesische staatstelevisie of andere buitenlandse media?

11. Wat voor afspraken zijn er met de Indonesische regering gemaakt omtrent de wijziging van de Indië herdenking? Is dit onderdeel van een ruil? Wat krijgen wij er voor terug/wat is de inzet van Indonesië?

12. Is de prominentere rol van de Indonesische ambassadeur tijdens de Indië herdenking direct of indirect verzocht door de overheid?

13. Is er momenteel een plan om Indonesië (de ambassadeur dan wel Joko Widodo) aan te moedigen excuses aan te bieden voor de Bersiap? Zo nee, waarom niet?

14. Op de nationale herdenknig herdenken Indische Nederlanders onder andere het verlies van familieleden en vrienden die zijn vermoord tijdens de Bersiap. U heeft deze verschrikkelijke episode uit onze geschiedenis tussen aanhalingstekens geplaatst nadat de Indonesiërs Bonnie Triyana de Bersiap dit een racistische term noemde. Welke rol speelt de ambassadeur dan wel de Indonesische overheid in het bagatelliseren van de Bersiap?

15. Ook het optreden van het Van Heutsz-regiment tijdens de nationale herdenking wordt aangepast. Bent u bereid bij het bestuur erop aan te dringen dit onmiddellijk terug te draaien?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.