Financiële ‘blunder’ Kaag bekostigt corrupt regime in Oeganda. BVNL stelt Kamervragen

Oeganda ontving vorig jaar 2,4 miljoen euro van Nederland, ondanks dat financiële ontwikkelingssteun door ernstige misstanden in dat land zou worden opgeschort. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. BVNL wil tekst en uitleg van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Discutabel regime
Toenmalig minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag, beloofde vorig jaar nog pas op de plaats maken als het ging om financiële steun aan Oeganda, nadat bleek dat de verkiezingen in 2021 gepaard gingen met exorbitant politiegeweld jegens de oppositie. Daarvoor werden onder andere door Nederland gesponsorde pickup trucks ingezet, om bijeenkomsten uit elkaar te slaan. Bovendien kent Oeganda al jarenlang een op z’n zachtst gezegd discutabel regime, dat vele onschuldige burgers het leven kost. Desalniettemin was dat niet genoeg om minister Kaag ervan te weerhouden stilletjes grof geld over te maken naar Oeganda.

Verzwijgen en verdoezelen
De Tweede Kamer is over de betaling van deze riante subsidie niet geïnformeerd. “Opnieuw wordt de Kamer de mogelijkheid ontnomen haar controlerende taak uit te voeren. Opnieuw zien we de modus operandi van dit kabinet in optima forma: verzwijgen, verdoezelen, geen verantwoording willen afleggen. En de burger betaalt. De Nederlandse burger, maar ook de Oegandese burger, die een corrupt regime gehandhaafd ziet door ons belastinggeld, met alle vreselijke humanitaire gevolgen van dien”, aldus Wybren van Haga. BVNL wil dan ook van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsamenwerking weten hoe het het alsnog uitbetalen van deze gelden verantwoordt en waarom hierover geen openheid van zaken is gegeven. “Nederland zou onder geen beding corruptie en rechtsstatelijke wantoestanden moeten financieren,” vindt Van Haga. “Onze ontwikkelingshulp is geen bodemloze put die ongecontroleerd gedempt kan worden.”

Schriftelijke vragen van BVNL aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake financiële steun aan Oeganda:

1. Bent u bekend met het artikel van de Volkskrant ‘Nederland betaalde opgeschorte steun aan Oeganda toch uit, ondanks gewelddadige verkiezingen vorig jaar’?

2. Waarom is besloten de opgeschorte ontwikkelingssteun aan Oeganda te hervatten?

3. Wat wordt er precies bedoeld met ‘contractueel lastig’?

4. Bent u het eens dat er geen belastinggeld overgemaakt had moeten worden naar Oeganda?

5. Wat gaat u doen om dit soort onwenselijke betalingen in de toekomst te voorkomen?

6. Deelt u de analyse van hoogleraar ontwikkelingsstudies Paul Hoebink, dat de ontwikkelingssteun indirect onwenselijke gevolgen kan hebben?

7. Waarom is de Kamer niet geïnformeerd over de uitbetaling van de ontwikkelingssteun?

8. Bent u het eens dat de Tweede Kamer buitenspel is gezet?

9. Deelt u de mening dat de ontwikkelingshulp aan Oeganda per direct beëindigd moet worden?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.