Chinese ambassadeur moet op het matje geroepen worden over verregaande infiltratie

BVNL eist dat de Chinese ambassadeur op het matje geroepen wordt inzake de verregaande infiltratie van China in Nederland. Ook moet er in Europees verband gekeken worden of het land sancties opgelegd kan krijgen.

Krachtig signaal afgeven
“Prachtig dat minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) het ‘onacceptabel’ vindt dat de Chinese politie bureaus in Nederland heeft, waarmee vermoedelijk kritische Chinezen in de gaten worden gehouden en dat de ‘onderste steen boven moet komen’, maar richting China zijn veel krachtiger signalen nodig”, aldus Wybren van Haga, die niet alleen van de minister eist dat hij de Chinese ambassadeur op het matje roept, maar ook dat hij aan zijn Chinese ambtsgenoot duidelijk maakt dat deze infiltratie per direct moet stoppen. In Europees verband moet de minister pleiten voor sancties, als China hier niet direct gehoor aangeeft. 

“Als we niet ingrijpen dreigen Chinese Nederlanders steeds meer te vervreemden van ons land en zijn ze een makkelijker doelwit voor China. Dat betekent dat Chinezen die hier wonen ingezet kunnen worden voor beïnvloeding, inmenging, of zelfs spionage en sabotage. Volstrekt onwenselijk”, vindt Van Haga, die bovendien wil dat de Chinese politiebureaus per direct worden gesloten en de Chinese politieagenten per direct uitgezet worden en voor Nederland een inreisverbod krijgen.

Vragen van BVNL aan de minister van Buitenlandse Zaken inzake Chinese infiltratie:

1) Bent u bekend met berichtgeving over Chinese infiltratie in Nederland

2) Heeft u de bereidheid om de Chinese ambassadeur op het matje te roepen om hem duidelijk te maken dat deze infiltratie volstrekt onaanvaardbaar is? Graag een gedetailleerd antwoord. 

3) Heeft u de bereidheid om richting uw Chinese ambtsgenoot op krachtige wijze eenzelfde signaal af te geven? Graag een gedetailleerd antwoord. 

4) Heeft u de bereidheid om in Europees verband te pleiten voor sancties richting China dit land haar geïnfiltreer niet direct stopt? Graag een gedetailleerd antwoord. 

5) Waar gaat uw onderzoek naar de infiltratie van China uit bestaan? Graag een gedetailleerd antwoord.

6) Heeft u de bereidheid om de Chinese politiebureaus per direct te sluiten en de Chinese politieagenten per direct uit te zetten en een inreisverbod voor Nederland op te leggen? Graag een gedetailleerd antwoord, hierbij ook aangeven of er nog meer van deze bureaus zijn opgespoord en ontmanteld.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.