BVNL springt in de bres voor onterecht ontslagen ambassadepersoneel

Onder het mom van diplomatieke onschendbaarheid weigeren diverse ambassades de Nederlanse rechterlijke vonnissen na te komen en schenden hiermee rechten van burgers. Onze regering treedt niet op, bang voor het verstoren van de diplomatieke betrekkingen met die landen.

In ons gebruikte voorbeeld gaat het om Ihssane, een op staande voet onterecht ontslagen medewerker van de ambassade van Algerije. Maar er liggen meerdere soortgelijke dossiers. Arbeidstijdenwetten en andere rechten van werknemers worden met voeten getreden door veel ambassades. 

“Ihssane werkte 19 jaar bij de Algerijnse ambassade en omdat hij niet bij feestjes was wegens Corona, werd hij op staande voet ontslagen. De rechter veroordeelde de ambassade tot het betalen van een boete van plusminus 60.000 euro. De ambassade ging in hoger beroep en verloor. Het vonnis: ruim 110.000 euro. Maar de ambassade betaalt niet. Ook al is er een executoriale titel. Een deurwaarder wordt afgewimpeld onder het mom van diplomatieke onschendbaarheid”, aldus Wybren van Haga, die namens BVNL Kamervragen stelt over het niet nakomen van Nederlandse wetgeving. “Sinds december 2022 staat er een aanvraag voor een dertigledendebat open over hoe ambassades de Nederlandse wet negeren, maar dat is tot op heden niet gevoerd. Ondertussen zit Ihssane diep in de financiële problemen en moet hij zijn huis gaan verkopen als de ambassade niet betaalt.”

Vragen van BVNL aan de minister van Buitenlandse Zaken, over het overtreden van de Nederlandse wet door ambassades:

1) Bent u bekend met het feit dat ambassades in dit land de Nederlandse wet met voeten treden en levens kapot maken?

2) Wat vindt u van het feit dat onder het mom van diplomatieke onschendbaarheid diverse ambassades weigeren de Nederlanse rechterlijke vonnissen na te komen en hiermee rechten van burgers schenden? Graag een gedetailleerd antwoord. 

3) Treedt u niet op omdat u bang bent voor het verstoren van de diplomatieke betrekkingen met ambassades van landen die een loopje nemen met de Nederlandse wet? Wat zegt u daarmee richting gedupeerd ambassadepersoneel? Graag een gedetailleerd antwoord. 

4) Kunt u een concreet en gedetailleerd antwoord geven mbt hoe u gedupeerd ambassadepersoneel, met veelal gerechtelijke uitspraken die in hun voordeel zijn, eindelijk gaat bijstaan bij het behalen van hun rechten?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.