BVNL roept minister-president op om voorbeeld van Polen te volgen

De Europese Commissie stapt opnieuw naar het Europese Hof van Justitie om Polen aan te klagen. Het is een volgende stap in de zaak die draait om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen. Het Poolse Grondwettelijke Hof heeft in oktober 2021 geoordeeld dat Poolse wetgeving zwaarder weegt dan het Europese recht.

Niet slaafs achter Europese regelgeving aanlopen
“Polen heeft volkomen gelijk”, vindt Wybren van Haga. “Natuurlijk moet nationale wetgeving zwaarder wegen dan het Europese recht. Of het nu gaat om het invoeren van een asielstop, het naast ons neerleggen van bizarre stikstofregels die boeren de nek omdraaien en het bouwen van broodnodige woningen onmogelijk maken, steeds weer zijn wij gedwongen om slaafs achter Europese regelgeving aan te lopen. We zijn het landsbelang compleet uit het oog verloren. Het wordt tijd we weer baas in eigen land worden.” 

BVNL roept minister-president Rutte op om Polen te steunen en een partner van het Oost-Europese land te worden, om de uitspraken van het Europees Hof in Luxemburg te ontbinden, zodat Europese dwingelandij niet langer boven nationale wetgeving gaat. 

Vragen van BVNL aan de minister-president, inzake het steunen van Polen in haar lijn om weer baas in eigen land te worden:

1) Bent u bekend met het besluit van de Europese Commissie om Polen opnieuw voor de rechter te slepen? 

2) Bent u het met ons eens dat Europese regelgeving ons land opzadelt met grote problemen, bijvoorbeeld bij de asiel- en stikstofcrisis? 

3) Deelt u de mening van Polen dat nationale wetgeving zwaarder moet wegen dan het Europese recht? Zo ja, wilt u Polen steunen in haar strijd om weer baas in eigen land te zijn en wilt u deze lijn ook per ommegaande de Nederlandse lijn richting de EU laten zijn? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.