Brussel niet langer de baas – EU moet democratische bestuurslaag worden

De steeds verdere overdracht van onze soevereiniteit aan Brussel heeft geleid tot de vele crises waar Nederland mee te kampen heeft. BVNL wil dat Nederland haar autonomie terugpakt. “Wij zijn geen onderdanen van een Europees koninkrijk”, aldus Wybren van Haga.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de ‘staat van de Europese Unie’. Wat BVNL betreft reikt de macht van de EU inmiddels veel te ver. De deplorabele staat waarin Nederland verkeert is grotendeels te danken aan de verregaande Europese bemoeienis met ons land.

  • Asielcrisis oplossen door de grens te sluiten? Het mag niet van Brussel.
  • De beste agrarische sector ter wereld vernietigen? Het moet van Brussel.
  • De ooit zo trotse Nederlandse vissersvloot laten afzinken? Het moet van Brussel.
  • Miljarden Nederlands belastinggeld in bodemloze Zuid-Europese putten storten? Het moet van Brussel.
  • Een digitale euro waar niemand op zit te wachten? Het moet van Brussel.

Van droom naar nachtmerrie
“De ooit zo mooie Europese droom van een gemeenschappelijke markt en vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal is verworden tot een bureaucratische nachtmerrie”, vindt Van Haga. Het is daarom belangrijk dat we onze soevereiniteit terugpakken. Bijvoorbeeld door een opt-out ten aanzien van asiel, de digitale euro en de Europese Digitale Identiteit. Daarnaast wil BVNL een referendum over een eventuele Nexit. Van Haga: “Het is aan het volk om te beslissen wat zij willen van en met de Europese Unie. Wij als volksvertegenwoordigers moeten daarnaar luisteren. Onze prioriteiten moeten tenslotte altijd liggen bij het belang van Nederland en nergens anders.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.