BVNL roept premier op: bouw Nederland weer op zonder globalistische, bureaucratische en ondemocratische invloeden

Deze week bezoekt premier Rutte de Europese Top in Brussel. BVNL verzoekt de minister-president met klem daar in het belang van Nederland te handelen, in plaats van in het steeds verder om zich heen grijpende belang van Europa.

Nederland in verval
Nederland is een land in crisis en dat is een direct gevolg van aanhoudend verkeerde keuzes die ons kabinet de afgelopen jaren heeft gemaakt. Door het Groninger gasveld te sluiten, door niet-werkende sancties tegen Rusland die alleen onszelf raken en door miljoenen over de balk te smijten voor klimaatwaanzin, stikstofdwaling en perverse globalistische belangen is Nederland in verval geraakt en kampt de hardwerkende Nederlander met armoede.

Hoe ver moeten wij gaan?
Desondanks is het kabinet voornemens bij de Europese top opnieuw meer geld vrij te gaan maken voor militaire steun aan Oekraïne. Volgens premier Rutte gaan wij ‘collectief verarmen’ voor Oekraïne, maar hoe ver is hij hierin eigenlijk bereid te gaan? Hoe veel MKB’er moeten er nog failliet gaan, hoe veel mensen moeten er nog aan de bedelstaf gaan en leven in energiearmoede voor een oorlog die onze premier met zoveel bravoure aan voeren is? En ondertussen drukt de ECB geld bij alsof het niks is en bemoeit zich met alles, van klimaatbeleid tot genderneutraliteit, terwijl de enige daadwerkelijke taak verzaakt wordt: prijsstabiliteit. BVNL wil dat de minister-president zich hierover duidelijk uitspreekt tegen de ECB-directeur.

Daarnaast wil BVNL dat het kabinet afstapt van de onhaalbare en onbetaalbare klimaatdoelen van de EU. Nederland moet zich bovendien uitspreken tegen het VN-biodiversiteitsverdrag, het ‘Global Biodiversity Framework’ en de Europese biodiversiteitstrategie. Wij moeten onze boeren en onze mondiale en Nederlandse voedselvoorziening beschermen. Deze globalistische, bureaucratische en ondemocratische onzin bestaat alleen op de Europese tekentafels. En dat is niet in het belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.