Belang van Nederland vraagt dringend opheldering aangaande diplomaten die tegen alle instructies in de Nederlandse ambassade in Kabul verlieten

Als dieven in de nacht. Dat is het beeld dat is ontstaan rond de vlucht van het Nederlandse ambassadepersoneel uit Kabul vorig weekend. Met een Amerikaanse evacuatievlucht kozen ze ervoor om Kabul te ontvluchten in plaats dat ze hun taak vervulden, te weten de paspoorten van honderden landgenoten in orde maken om het hen mogelijk te maken het hernieuwde Talibanbolwerk te verlaten. Afghaans personeel en tolken en hun gezinnen bleven in ontreddering achter. Wellicht is dit beeld ongenuanceerd, dan krijgt minister Kaag hierbij de gelegenheid dit te corrigeren.

“Deze vluchtactie ging, volgens wat ingewijden in de media hebben geroepen, lijnrecht in tegen de instructies vanuit Den Haag. Klopt dit? Waarom heeft ambassadepersoneel er blijkbaar voor gekozen om te vluchten in plaats van ervoor te zorgen dat alle Nederlanders Afghanistan kunnen verlaten?”, aldus Olaf Ephraim, die van minister Kaag op korte termijn een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen vraagt.

Inmiddels is ambassadeur Caecilia Wijgers met een nieuw team weer ter plaatse om de evacuatie van honderden Nederlanders en ondersteunend Afghaans personeel te regelen. “Maar door de vluchtactie van het oude Nederlandse ambassadeteam is er vermoedelijk zeer veel kostbare tijd verloren gegaan bij de evacuatie van landgenoten”, aldus Ephraim, die ook opheldering en antwoorden wil inzake de uitlatingen van Afghaanse ambassademedewerkers, die stellen dat Nederland vertrok zonder iets te zeggen en zonder coördinatie met Den Haag.

Vragen van het lid Ephraim inzake vluchtactie Nederlands ambassadepersoneel Kabul

1) Bent u bekend met het bericht ‘Diplomaten verlieten tegen alle instructies in Nederlandse ambassade in Kabul’ (1)

2) Kunt u de Kamer een chronologisch overzicht doen toekomen inzake de gebeurtenissen rondom de Nederlandse ambassade in Kabul? Graag in bij uw antwoord ook de gegeven instructies vanuit Den Haag betrekken.

3) Wat vindt u van het feit dat het Nederlandse ambassadepersoneel er naar verluidt voor koos om met een Amerikaanse evacuatievlucht Kabul te ontvluchten in plaats dat ze hun taak vervulden, te weten de paspoorten van honderden landgenoten in orde maken om het hen mogelijk te maken het hernieuwde Talibanbolwerk te verlaten?

4) Wat vindt u van het feit dat ze daarmee Afghaans personeel en tolken en hun gezinnen wellicht in ontreddering achterlieten, zonder hen op de hoogte hebben gebracht?

5) Deelt u de mening dat door de vluchtactie van het oude Nederlandse ambassadeteam er mogelijk zeer veel kostbare tijd verloren is gegaan bij de evacuatie van landgenoten? Gaarne een toelichting

6) hoe duidt u de uitlatingen van Afghaanse ambassademedewerkers, die stellen dat Nederland vertrok zonder iets te zeggen en zonder coördinatie met Den Haag? Gaarne een toelichting

7) Bent u bekend met het feit dat in Den Haag op hoog niveau met onbegrip gekeken wordt naar het feit dat de ambassade in Kabul zonder instructie werd verlaten, terwijl er binnen nog paspoorten van mensen achterbleven? Graag een toelichting, zeker omdat het besluit om het land te verlaten lijnrecht inging tegen de instructie van minister Kaag (Buitenlandse Zaken) om zo lang mogelijk open te blijven. Tenzij deze instructie anders luidde, dan gaarne een toelichting hieromtrent

8) Welke consequenties heeft de vermeende vluchtactie voor het ambassadepersoneel?

(1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1446230260/diplomaten-verlieten-tegen-alle-instructies-in-nederlandse-ambassade-in-kabul

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.