Vertrek Shell is niet verrassend

Shell wil op papier volledig Brits worden. Het olie- en gasconcern gaat deze wijziging voorleggen aan zijn aandeelhouders. Ook het hoofdkantoor wordt naar het Verenigd Koninkrijk verplaatst. Het demissionaire kabinet zegt “onaangenaam verrast” te zijn door het besluit van Shell om het hoofdkantoor naar het VK te verplaatsten.

“Hoe kan het kabinet bij monde van VVD-minister Blok nou zeggen dat ze onaangenaam verrast is? Het was immers al langere tijd bekend dat Shell plannen heeft om met haar hoofdkantoor naar Engeland te verhuizen en volledig Brits te worden. Ik heb hierover vragen gesteld en tevergeefs een motie ingediend om Shell in Nederland te houden Het geeft aan dat het kabinet heeft zitten lanterfanten in plaats van alles op alles te zetten om deze gigantische banenmotor voor Nederland te behouden”, aldus Belang van Nederland voorman Wybren van Haga. Van Haga wijst ook op raadsvragen van de lokale partij Hart voor Den Haag. “Zij vroegen vorig jaar al om een ‘rode loper beleid’ te voeren teneinde  Shell te behouden. Dat is klaarblijkelijk niet gebeurd. Ook heeft het kabinet hier niet op ingespeeld. In plaats daarvan, is men onaangenaam verrast.” 

Belang van Nederland vindt het verontrustend dat Shell stelt dat deze stap ervoor moet zorgen dat het bedrijf sneller en flexibeler kan opereren, vooral bij overnames. 

“Onder drie kabinetten Rutte is het ondernemersklimaat zo slecht geworden, dat we een uittocht aan grote bedrijven kennen. Regel- en belastingdruk en het laten wegpesten van banengiganten door allerlei rare activistische clubjes is waar Rutte & Co voor staan”, aldus Van Haga, die wijst op het feit dat levensmiddelenconcern Unilever deze stap al eerder zette. 

Van Haga stelt Kamervragen, waarin hij ondermeer vraagt om een economische impactanalyse van het vertrek van het hoofdkantoor van Shell en het voornemen om volledig Brits te worden. 

Vragen van het lid Van Haga aan de minister van Economische Zaken inzake het vertrek van Shell

1) Bent u bekend met het bericht ‘Shell verhuist hoofdkantoor naar Engeland en wordt op papier volledig Brits’ (1)

2) Hoe kunt u stellen dat u ‘onaangenaam verrast’ bent over dit besluit? Het gerucht dat Shell met haar hoofdkantoor wil vertrekken naar Engeland en op papier volledig Brits wil worden speelt al veel langer en moet toch bij u bekend zijn geweest? Graag een toelichting

3) Bent u bekend met het feit dat de lokale partij Hart voor Den Haag in juli 2020 al vroeg om een ‘rode loper’ beleid te voeren ten einde Shell te behouden? Zo ja, hoe bent u hierin samen opgetrokken met het Haagse stadsbestuur? Graag bij de beantwoording gespreksverslagen 

4) Wat heeft het kabinet gedaan om Shell op andere gedachten te brengen? Graag een gedetailleerd antwoord met ondernomen acties en gespreksverslagen  

5) Wat gaat u nog doen om Shell op andere gedachten te brengen? Graag een gedetailleerd antwoord 

6) Heeft u de bereidheid om een economische impactanalyse uit te voeren naar de gevolgen van het vertrek van het hoofdkantoor van Shell en het volledig Brits worden van het bedrijf en deze naar de Kamer te sturen? 

7) Deelt u de mening dat het verontrustend is dat Shell stelt dat deze stap ervoor moet zorgen dat het bedrijf sneller en flexibeler kan opereren, vooral bij overnames? Wat zegt dat over het huidige ondernemersklimaat in ons land, zeker gezien het eerdere vertrek van levensmiddelenconcern Unilever? 

(1) https://www.nu.nl/economie/6167845/shell-verhuist-hoofdkantoor-naar-engeland-en-wordt-op-papier-volledig-brits.html

(2) https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9250528/1/RIS305782%20Beantwoording%20SV%20Mogelijk%20vertrek%20hoofdkantoor%20Shell

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.