Heel Zuid-Holland in de file door dichte Ketheltunnel. BVNL stelt Kamervragen

Wybren van Haga wil opheldering van de minister van Infrastructuur inzake het personeelsbeleid bij Rijkswaterstaat. Vandaag is de Ketheltunnel bij Rotterdam dicht door personeelstekort. Een zware spits is het resultaat. Dit is een absurde gang van zaken.

“Omdat twee medewerkers bij Rijkswaterstaat ziek zijn, staat heel Zuid-Holland in de file. Dat is onacceptabel en kost bijvoorbeeld de transportsector geld,” aldus Wybren van Haga. BVNL wil opheldering over het personeelsbeleid bij Rijkswaterstaat. “Er moet bij zulke belangrijke verkeersknooppunten met dubbele bezetting gewoon vervanging paraat staan, voor als er iemand onverhoopt uitvalt. Nu is de Ketheltunnel, onderdeel van de A4, maandagochtend in beide richtingen afgesloten. Dit leidt onnodig tot een zware ochtendspits bij Rotterdam en in andere delen van Zuid-Holland. Waanzin.” 

Vragen van Wybren van Haga aan de minister van Infrastructuur inzake de sluiting van de Ketheltunnel:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Ketheltunnel (A4) dicht door personeelsgebrek, zware ochtendspits bij Rotterdam’?

2) Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat de Ketheltunnel vanwege twee zieke medewerkers bij Rijkswaterstaat in beide richtingen dicht is gegaan, hetgeen heeft geleid tot enorme files in Rotterdam en de rest van Zuid-Holland?

3) Vindt u ook dat belangrijke verkeersaders als de Ketheltunnel dubbele bezetting moeten hebben, zodat er bij ziekte vervanging paraat staat? Zo ja, gaat u dat bij Rijkswaterstaat aangeven?

4) Welke stappen gaat u verder richting Rijkswaterstaat zetten inzake het falende personeelsbeleid? Graag een gedetailleerd antwoord.
 
5) Bent u op de hoogte van het feit dat files, o.a. voor de transportsector, geld kosten? Kunt u een berekening geven van wat deze sluiting van de Ketheltunnel op 16 mei 2022 het Nederlandse bedrijfsleven heeft gekost en wat gaat u derhalve doen om situaties zoals deze te voorkomen? 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.