Zero tolerance voor seksuele misdrijven, kinderen beter beschermen

Tweede Kamerlid Wybren van Haga: “One strike, you’re out moet het devies zijn.”

Nederland heeft een te coulante houding naar zedendelinquenten, vindt BVNL-voorman Wybren van Haga. BVNL is dan ook blij met de nieuwe Wet seksuele misdrijven, maar pleit voor nog verdere aanscherping. Daartoe komt Van Haga met een amendement om activiteiten met kinderporno nog strenger te bestraffen.

“De enige vraag die ertoe doet is: zijn wij er voor de slachtoffers, of voor de daders?” zegt Van Haga. “Want dat is het probleem in Nederland: het belang van de dader wordt niet zelden beter behartigt dan dat van het slachtoffer. Seksuele misdrijven horen wat BVNL betreft tot de ergste vergrijpen die er zijn. Daar kan en mag geen coulance voor bestaan. Maar in ons land moeten plegers van zedenmisdrijven koste wat het kost rehabiliteren. Is dat wenselijk, of überhaupt realistisch? BVNL denkt van niet.” Van Haga wijst erop dat de ervaring leert dat het risico op recidive bij veroordeelde zedendelinquenten hoog is. “Te hoog, wat ons betreft. De afgelopen jaren hebben we daar als samenleving meermaals de dramatische gevolgen van moeten ondervinden. Moeten we dat risico willens en wetens blijven nemen?”

Koploper kinderporno
BVNL maakt zich met name zorgen om de veiligheid van de kinderen in ons land. Nederland heeft geen goede reputatie op het gebied van de bescherming van kinderen tegen zedenmisdrijven. “Sterker nog, ons land is Europees koploper als het gaat om het hosten van kinderporno”, aldus Van Haga. “Dit creëert een voedingsbodem voor seksueel misbruik van kinderen en het maakt van ons een belangrijke schakel in het wereldwijde kinderporno- en pedofielennetwerk. We moeten hier keihard tegen optreden en zorgen dat wij als land dit soort walgelijke misdaden niet faciliteren. Dat kan alleen als we zorgen dat iedereen die hier ook maar iets mee te maken heeft hard gestraft wordt. In het nieuwe wetsvoorstel staat een straf van maximaal zes jaar op het verrichten van activiteiten met kinderpornografisch materiaal. Wij willen dat er een strafmaat komt van in ieder geval minimaal een jaar gevangenisstraf voor iedereen die zich hier op wat voor manier dan ook mee bezig houdt.”

Schending van de kinderrechten
Van Haga is geschrokken van de recente berichtgeving dat Nederland faalt in het naleven van de kinderrechten. “We zijn zestien plaatsen gedaald op de wereldwijde ranglijst. Dat is ongelooflijk zorgwekkend. Natuurlijk wisten we al dat het slecht ging binnen de jeugdbescherming. Maar dat de rechten van onze kinderen zo zwaar geschonden worden in ons land, is een gotspe. Betere bescherming tegen seksueel misbruik is dus van levensbelang. Tenslotte gaat het ook op dat gebied in de jeugdzorg te vaak mis. Dat heeft verwoestende gevolgen voor het leven van een kind. De bescherming van onze kinderen heeft de allerhoogste prioriteit. Daarom startten wij een tijd geleden al een petitie voor het beter monitoren van zedendelinquenten. Deze is inmiddels al bijna 65.000 keer ondertekend. Wij zijn niet de enige die zich grote zorgen maken om de veiligheid van onze kinderen. Dit wetsvoorstel is een stap in de goede richting. Maar het is nog niet genoeg. Strengere straffen, betere monitoring en zero tolerance. Fluwelen handschoentjes trekken we aan om slachtoffers op te vangen, niet om daders mee te beschermen. Want wie zich brandt, moet op de blaren zitten. Het liefst levenslang.”

De Tweede Kamer debatteert woensdag 28 juni, vanaf 16.30 uur over de Wet seksuele misdrijven.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.