Wybren van Haga roept op tot schrappen plan spoorlijn Noordtak

BVNL sluit zich aan bij het groeiende verzet tegen de mogelijke aanleg van de Noordtak van de Betuweroute door Twente en de Achterhoek. Een spoorlijn aanleggen dwars door deze prachtige regio is een onzalig plan.

Bijna veertig bewoners- en maatschappelijke organisaties in Twente en de Achterhoek hebben inmiddels hun krachten gebundeld met de stichting ‘Stop de Noordtak’. Van Haga: “Het onzalige voornemen om Twente en de Achterhoek middels een onnodige extra spoorlijn te splitsen, is voor BVNL extra reden om in maart 2023 mee te doen met de Provinciale Statenverkiezingen.”

Rust, ruimte en natuur
BVNL wil de rust, ruimte en natuur in de Achterhoek en Twente koesteren en zal zich inzetten voor het behouden van natuurgebieden, landgoederen en cultuurlandschappen. “De stikstofhoax, de aanhoudende bevolkingsgroei en de komst van wind- en zonneparken zet dit mooie gebied al enorm onder druk. Een spoorlijn die het gebied doorsnijdt zal er een extra zware wissel op trekken. BVNL wil dat er een einde komt aan het aantasten van de natuurwaarden en het onttrekken van grond van hardwerkende boeren. Het huidige beleid schaadt de sociale cohesie en de lokale economie.”

BVNL doet in maart in heel Nederland mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. “In Gelderland zitten we al in de Staten, in Overijssel nog niet. Maar dat gaat veranderen, want er is genoeg werk te doen om Twente en de Achterhoek te beschermen tegen ridicule plannen, zoals de Noordtak,” aldus Wybren van Haga.

Verschrikking
BVNL-Statenlid Arjan de Kok uit Gelderland keert zich ook tegen de Noordtak: “Een goederentrein dwars door de prachtige Achterhoek is een verschrikking. Het brengt geen enkele werkgelegenheid met zich mee, alleen maar overlast voor bewoners en natuur. Eemshaven is een prachtig alternatief, waar al stevig wordt geïnvesteerd in uitbreiding. We moeten stoppen met het Randstad-denken en in het belang van Nederland gaan denken.” Wat BVNL betreft zijn er volop alternatieven voor de Noordtak, zoals de binnenvaart en het beter benutten van de Betuwelijn.

Vragen van Wybren van Haga aan de minister van Infrastructuur inzake de mogelijke komst van de Noordtak:

1) Bent u bekend met het feit dat het verzet tegen de komst van de Noordtak, een extra spoorlijn van de Betuweroute dat Twente en de Achterhoek zal doorsnijden, snel groeit?
 
2) Wat is de status van de Noordtak? Graag een gedetailleerd antwoord. 

3) Heeft u, nu bewoners zich massaal tegen de komst van de Noordtak keren, de bereidheid om rust, ruimte en natuur in de Achterhoek en Twente te koesteren en zich in te zetten voor het behouden van natuurgebieden, landgoederen en cultuurlandschappen? Graag een gedetailleerd antwoord. 

4) Bent u zich ervan bewust dat Twente en de Achterhoek door de stikstofhoax, de aanhoudende bevolkingsgroei en de komst van wind- en zonneparken al enorm onder druk staan? Zo ja, wat gaat u, samen met bewoners doen, om dit gebied te ontlasten? Graag een gedetailleerd antwoord.

5) Deelt u de mening dat er volop alternatieven zijn voor de Noordtak, zoals de binnenvaart en het beter benutten van de huidige Betuwelijn? Zo ja, wilt u het plan van de Noordtak per direct verwerpen?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.