Voorjaarsnota: BVNL wil breed gedragen koopkrachtakkoord

Wybren van Haga: “Werken moet lonen door hogere arbeidskorting en lagere werkgeverslasten op arbeid.”

In het Kamerdebat over de Voorjaarsnota trekt Wybren van Haga aan de bel. De koopkracht van Nederlanders holt achteruit, er is een tekort van 1 miljoen woningen en met een voedselcrisis op komst, jaagt de regering onze boeren weg met een verzonnen stikstofcrisis. Nederland is een land in crisis en het kabinet heeft geen antwoorden. BVNL roept het kabinet dan ook op tot krachtig crisismanagement, met maximale compensatie voor de burger. “Alleen zo houden we de BV Nederland overeind.”

Gewone Nederlander verzuipt
Het politieke verstandshuwelijk vol relationele problemen van premier Rutte en minister Kaag kost zo veel tijd om te onderhouden, dat men in het kabinet geen oog meer heeft voor de wereld buiten de echtelijke sponde. Maar die staat inmiddels in brand. In lichterlaaie zelfs, want de torenhoge inflatie en de exploderende energie- en brandstofprijzen maken het leven onbetaalbaar voor steeds meer Nederlanders. 1.2 Miljoen huishoudens dreigen in de financiële problemen te komen. Het kabinet doet weinig anders dan ‘vinger aan de pols houden’. Pappen en nathouden dus. “Maar daar is geen tijd voor. De gewone Nederlander verzuipt”, aldus Van Haga.

Koopkrachtakkoord
BVNL wil dat het kabinet samen met werkgevers en vakbonden aangespoord wordt om tot een koopkrachtakkoord te komen met hogere lonen, lagere werkgeverslasten op arbeid en lagere lasten voor werkenden. “Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke ingrepen”, zegt Van Haga, die verwijst naar het beroemde akkoord van Wassenaar waarmee de Nederlandse economie in de jaren ‘80 werd vlotgetrokken. En ingegrepen moet er worden. “Het Akkoord in het Belang van Nederland – de naam van dit nieuwe historische akkoord lijkt ons evident – moet er heel snel komen.”

Werken moet lonen
Meer mensen moeten aan het werk en werken moet eindelijk eens echt gaan lonen. Nederland is tenslotte koploper deeltijdwerken en dat is niet voor niets. “De arbeidskorting moet omhoog, zodat mensen netto meer verdienen en meer dagen werken dus aantrekkelijker wordt”, stelt Van Haga. Daarnaast moet het kabinet werk maken van extra compensatie van de energiekosten, want niet alleen de minima gaan – figuurlijk weliswaar – aan het gas; binnenkort kan helemaal niemand het zich meer veroorloven om de verwarming aan te zetten, of onder de douche te gaan. Daarnaast moet de accijns op brandstof tot het einde van het jaar verlaagd worden tot het Europees minimum. Premier Rutte en minister Kaag hebben nog een klimatologische bruidsschat liggen die daar heel goed voor gebruikt kan worden. Een stikstofhoax bekostigen is tenslotte zondegeld en bovendien hebben we onze boeren hard nodig als we niet op een houtje willen bijten in de op handen zijnde voedselcrisis.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.