Volkhuisvestingsplannen van uiterst links college in Amsterdam zijn absurd

BVNL heeft geen goed woord over voor de wijze waarop ouderen worden geschoffeerd in Amsterdam. Het stadsbestuur komt met een volkshuisvestingsplan waarbij een verplichte verhuizing voor ouders, op het moment dat hun kinderen uit huis zijn, onderdeel is van beleid.

Discriminatie
“Dit is je reinste discriminatie van ouderen die part noch deel hebben aan de huidige woningnood. Het is een politieke keuze geweest om bejaardentehuizen weg te bezuinigen, waardoor de doorstroming in de huizenmarkt ernstig wordt belemmerd. Ook de aanhoudende massa-immigratie trekt een zware wissel op de woningmarkt”, aldus Wybren van Haga. 

BVNL heeft vrij recent opiniemaker Maurice de Hond onder 2800 respondenten laten peilen of het realiseren van nieuwe bejaardenhuizen een goede idee is. Op de vraag of men voor het heropenen van gesloten en/of het realiseren van nieuwe bejaardentehuizen is, waardoor ouderen minder eenzaam zijn en er woningen vrijkomen ten behoeve van jongeren, antwoordde 87% met ja. 

Menging van generaties
“Dat is precies waar we naast immigratiebeperkende maatregelen op in moeten zetten,” vindt Van Haga, die ook pleit voor meer maatwerk. “In plaats van eengezinshuizen, zouden bouwers zich meer moeten richten op neutrale woningtypen, los van een typering naar leefvorm. Stel dat je bouwt in termen van small, medium, large of extra large. Je kunt dan als eenling, als duo of als gezin, beoordelen welke woninggrootte het beste bij je past. Door de verschillende maten per straat of woonblok te mengen zal dat bovendien bijdragen aan meer menging van generaties. Zo kunnen senioren en junioren elkaar blijven ontmoeten en hoeft de een niet te vertrekken voor de ander.” 

Vragen van BVNL aan de minister van wonen inzake volkshuisvestingsplannen in Amsterdam:

1) Bent u bekend met de volkshuisvestingsplannen in Amsterdam?

2) Deelt u de mening dat een verplichte verhuizing voor ouders op het moment dat hun kinderen uit huis zijn absoluut onwenselijk is? Zo ja, wilt u de gemeente Amsterdam kapittelen inzake dit ridicule voornemen en kunt u garanderen dat zulk beleid landelijk nimmer navolging zal vinden? Graag een gedetailleerd antwoord. 

3) Deelt u de mening dat het op ouderen afschuiven van de woningnood discriminatie is? Zo ja, hoe gaat u deze doelgroep in bescherming nemen? 

4) Deelt u de mening dat immigratie de grote aanjager is van de huidige woningnood? Zo ja, welke immigratiebeperkende maatregelen gaat u nemen? 

5) Bent u bekend met het feit dat 87% van de bevolking voor het heropenen of realiseren van nieuwe bejaardentehuizen is? Zo ja, hoe gaat u snel meer bejaardentehuizen realiseren, waardoor ouderen minder eenzaam zijn en er woningen vrijkomen ten behoeve van jongeren? Graag een gedetailleerd antwoord.

6) Bent u bekend met het artikel ‘Bouw eengezinswoningen houdt wooncrisis in stand‘ ? Zo ja, deelt u de mening dat in plaats van eengezinshuizen bouwers zich meer zouden moeten richten op neutrale woningtypen? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.