Voldoende en betaalbare huizen voor iedereen – geef de woningmarkt vrij

Wybren van Haga: “Verhuurders zijn niet de op macht- en geldbeluste kapitalisten die de overheid zo graag van hen maakt.”

Nederland zoekt onderdak, maar de overheid heeft dat onmogelijk gemaakt. Het verregaande staatsingrijpen heeft geleid tot een verstoring van de marktwerking en zowel huurders als verhuurders zijn daar de dupe van. BVNL wil de markt weer vrijgeven, zodat iedereen een betaalbaar dak boven het hoofd heeft.

Niemand bouwt voor verlies
De wooncrisis in Nederland wordt steeds nijpender. Vorig jaar lieten we 228.000 mensen ons land binnen, die allemaal ergens moeten wonen. Ondertussen is het woningaanbod sterk verschraald, omdat de doorgeschoten regulering het steeds moeilijker heeft gemaakt om te bouwen:

  • De invoering van de verhuurdersheffing heeft er toe geleid dat corporaties acuut stopten met bouwen;
  • De eis in veel linkse gemeentes om minimaal 40% sociale woningen te bouwen, had tot gevolg dat projectontwikkelaars afhaakten;
  • Het splitsingsverbod zorgde ervoor dat grote woningen niet in kleinere woningen konden worden opgedeeld;
  • Het verbod op woningdelen leidde tot een exodus van studenten en werkende jongeren uit de grote steden;
  • Er kwamen allerlei kostenverhogende maatregelen, zoals het zinloze gasloos bouwen en de verplichting om onrendabele warmtepompen te plaatsen;
  • En de onbetrouwbare overheid, aangevoerd door onze huidige Minister van Wonen, kwam onlangs met een pakket aan maatregelen, waaronder de regulering van de middenhuur, waardoor de particuliere markt is uitgeweken naar het buitenland.

Al deze overheidsmaatregelen hebben geleid tot minder vierkante meters, minder woningen, en hogere huren. De nieuwe Wet vaste huurcontracten, een voorstel van Kamerleden Nijboer (PvdA) en Grinwis (CU), zorgt voor wettelijke verankering daarvan. Maar niemand bouwt voor verlies en een overheid die dat niet begrijpt, zorgt niet goed voor haar mensen.

Olifant in de porseleinkast
De mogelijkheid om tijdelijk te verhuren bestrijdt leegstand en zorgt ervoor dat mensen sneller een woning vinden. Bovendien: verhuurders willen stabiliteit en een redelijke prijs. Want iedere verandering kost geld. Zij zullen dus alleen gebruik maken van tijdelijke contracten als dat leegstand van hun panden voorkomt. Verhuurders zijn niet de op macht- en geldbeluste kapitalisten die de overheid van hen probeert te maken.

Wybren van Haga: “De overheid zou klein en efficiënt moeten zijn en niet telkens weer als een soort dominante, socialistische olifant door de porseleinkast moeten denderen. Er wordt grove inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht, zogenaamd in het algemeen belang, maar helemaal niemand is erbij gebaat als er NOG minder woningen beschikbaar komen. De ideeën over wat ‘eerlijk’ is zijn gebaseerd op een diep-socialistische definitie van dat begrip en uiteindelijk wordt, ironisch genoeg, iedereen daar slechter van. Tenslotte is collectieve dakloosheid niet in het belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.