Vervuilde Veense put brengt drinkwaterkwaliteit in gevaar

Plastic flessen, vuilniszakken, maar vooral heel veel kleine stukjes tempex – piepschuim – drijven sinds kort rond in de Veense Put bij Veen. Om verzakking van de dijken te voorkomen wordt daar zand of slib in het water gestort, om de put minder diep te maken. Binnenvaartschepen met stortmateriaal uit België varen af en aan. De Veense Put veranderde volgens onze bronnen ineens in een ‘plastic soep’.

“Wij krijgen van partijgenoten door dat de vracht van de binnenvaartschepen niet zo zuiver is. En dat verontrust ons, want onderzoeksprogramma Zembla van BNNVARA, Follow the Money en onderzoekscollectief Spit besteedden vorig jaar ook aandacht aan het ontdiepen van voormalige zandputten en kwam tot verontrustende conclusies. Naast vervuiling met plastic afval bleek in de meeste scheepsladingen ook chemische verontreiniging te zitten. Na de stortingen ging de waterkwaliteit in de zandputten hard achteruit”, aldus Tweede Kamerlid Wybren van Haga, die stelt dat er op geen enkele manier een loopje genomen mag worden met de veiligheid van ons drinkwater. “Nog geen 2 kilometer stroomopwaarts van de plek waar waarschijnlijk zaken zijn gedumpt die het daglicht niet kunnen verdragen, is de waterinname van drinkbedrijf Dunea.” 

Schriftelijke vragen van BVNL aan Minister Harbers (I&W):

1) Bent u bekend met het bericht over vervuiling van de Veense Put

2) Bent u op de hoogte van dumpingen met waarschijnlijk vervuild slib in de Veense punten en de maatschappelijke onrust die hierdoor ontstaan is? Graag een gedetailleerd antwoord. 

3) Bent u bekend met het feit dat onderzoeksprogramma Zembla van BNNVARA, Follow the Money en onderzoekscollectief Spit vorig jaar ook aandacht besteedden aan het ontdiepen van voormalige zandputten en tot verontrustende conclusies kwamen, want naast vervuiling met plastic afval bleek in de meeste scheepsladingen ook chemische verontreiniging te zitten? Wat is met deze berichtgeving gedaan? Graag een gedetailleerd antwoord. 

4) Deelt u de mening dat er geen loopje genomen mag worden met de veiligheid van ons drinkwater? Zo ja, kunt u duiden dat 2 km stroomafwaarts van de vuilstort de waterinname is van drinkwaterbedrijf Dunea? Graag in uw toelichting wat dat doet met de kwaliteit van het drinkwater. 

5) Kloppen de geruchten dat de waterinname stil ligt en zo ja, wat is hiervan de oorzaak? Graag een gedetailleerd antwoord. 

6) Is er een verband te vinden tussen de enorme blauwalg groei en dumpingen van vervuilde slib?

7) Hoe kunt u waarborgen dat de waterkwaliteit goed is voor zowel waterinname en om in te recreëren? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.