Verblijf premier Rutte in het Torentje tegen advies van de brandweer in – BVNL stelt Kamervragen

In navolging van de lokale partij Hart voor Den Haag eist BVNL opheldering van premier Rutte over zijn illegale verblijf in het Torentje. “Het is onverantwoord dat de premier in het Torentje kantoor houdt, terwijl het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) al 15 jaar op de hoogte is van het feit dat de brandveiligheid van het Binnenhof-complex niet voldoet aan de minimale veiligheidseisen”, vindt Wybren van Haga, die wijst op de brandweeradviezen die burgemeester Van Zanen (VVD) openbaar heeft moeten maken op voorspraak van de raadsleden Ralf Sluijs en Richard de Mos.

In strijd met het Bouwbesluit
BVNL wil dat het besluit van burgemeester Van Zanen om premier Rutte nog anderhalf jaar langer in Torentje te laten blijven zitten wordt teruggedraaid. “In de laatste brandweeradviezen lees je een enorme urgentie om het gebouw leeg te maken. De toon van de brandweer is in de afgelopen jaren alleen maar harder en serieuzer geworden, maar opeenvolgende burgemeesters hebben het genegeerd en de kop vakkundig in het zand gestoken. Het is volstrekt onverantwoord dat de Haagse burgemeester Mark Rutte in het Torentje laat blijven“, aldus Van Haga. BVNL wijst ook op een brief van de Commandant Brandweer Haaglanden Esther Lieben. Zij schrijft op 18 november 2020: ‘De brandveiligheid van het Binnenhof-complex voldoet zoals bekend niet aan de minimale eisen die het Bouwbesluit daaraan stelt. Zoveel is reeds vanaf 2008 duidelijk geworden.’ De brandweerbaas stelde verder vast dat de situatie ‘strijdig is met de Nederlandse bouwregelgeving’ en het gebruik ervan berust op een ‘jarenlange gedoogsituatie.’
BVNL wil dan ook dat de premier het Torentje verlaat.

Vragen van BVNL aan de minister-president, inzake zijn verblijf in het Torentje:

1) Bent u bekend met de brandweeradviezen, waaruit blijkt dat u tegen de veiligheidsvoorschriften in in het Torentje verblijft?  

2) Waarom heeft u lak aan brandweeradviezen en lapt u veiligheidsregels aan uw laars? 

3) Wat voor signaal geeft u met uw verblijf in het Torentje af aan de bevolking als premier, waarvan verwacht wordt dat hij zich aan de regels houdt? Graag een gedetailleerd antwoord, met daarbij ook wat u vindt van de opstelling van de Haagse burgemeester, die deze illegale praktijken toelaat.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.