Van Haga en Wilders roepen minister Yeşilgöz op aanwijzing te gebruiken bij stopzetten zaak De Mos

De Kamerleden Geert Wilders (PVV) en Wybren van Haga (BVNL) roepen VVD-minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) op om haar aanwijzingsbevoegdheid te gebruiken bij de zaak-De Mos. 

“De minister van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor het werk van het Openbaar Ministerie (OM). Volgens de Wet op de rechterlijke organisatie mag de minister, onder bepaalde voorwaarden, aanwijzingen geven over individuele strafzaken. En dat zou bij de zaak-De Mos meer dan gepast zijn, omdat het OM de stad Den Haag al 3,5 jaar politiek gegijzeld houdt. Hart voor Den Haag is in oktober 2019, als grootste partij van de stad, op basis van naar nu blijkt ongegronde verdenkingen uit het college gezet. Vervolgens is de partij, die in 2022 de gemeenteraadsverkiezingen won, op basis van deze onterechte verdenkingen uitgesloten van coalitiedeelname. De rechtbank van Rotterdam veegde op 21 april jongstleden, met volledige vrijspraak, de vloer aan met de verdenkingen van het OM. “Er is geen enkel haakje waarop het Openbaar Ministerie haar voorlopige Hoger Beroep kan baseren en daarom moet de minister haar aanwijzingsbevoegdheid gebruiken om te zaak De Mos te stoppen”, aldus Wybren van Haga en Geert Wilders, die stellen dat het OM het democratische proces in de Hofstad al te lang heeft gegijzeld. 

Niet blind en doof
Beide Kamerleden wijzen op de uitspraken van scheidend OM-topman Van der Burg, die heeft gesteld niet blind en doof te zijn voor de signalen uit de samenleving. “Die signalen zijn duidelijk in de Hofstad. Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat 64% van de inwoners van Den Haag de partij van De Mos terug wil zien het college. 70% van de stad vindt dat het OM moet afzien van een Hoger Beroep”, aldus Wilders en Van Haga, die tenslotte wijzen op de woorden van Van der Burg. “De OM-topman zei ook dat het invoelbaar is dat bij de heer De Mos en de andere vrijgesprokenen veel frustraties loskwamen en dat hij begrijpt dat ze boos zijn op het Openbaar Ministerie. Dat kun je alleen maar zeggen als je zelf ook weet dat hen groot onrecht is aangedaan.”

Vragen van de leden Van Haga (BVNL) en Wilders (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid, inzake de zaak De Mos:

  1. Bent u bekend met het feit dat de stad Den Haag door het Openbaar Ministerie al 3,5 jaar politiek gegijzeld wordt, door een strafrechtelijk onderzoek naar de oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guenaoui, oud-raadslid Nino Davitualiani en betrokken ondernemers?
  2. Bent u bekend met het bericht ‘Haagse oud-wethouder De Mos vrijgesproken van corruptie’, waarbij alle betrokkenen volledig zijn vrijgesproken en het Openbaar Ministerie met een klip en klaar vonnis een oor wassing heeft gekregen van de Rotterdamse Rechtbank die de vloer heeft aangeveegd met de verdenkingen die het OM tegen de betrokkenen had?
  3. Deelt u de mening dat de zaak De Mos een politiek proces is geworden omdat Hart voor Den Haag in 2019 ten onrechte uit het college is gezet, de zaak over de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is getild, Hart voor Den Haag als winnaar van die verkiezingen vanwege de zaak buiten de coalitie is gehouden en het nu maar afwachten is of de aangerichte schade wordt hersteld en Hart voor Den Haag volledig wordt gerehabiliteerd? Graag een gedetailleerd antwoord. 
  4. Deelt u de mening dat deze zaak veel te lang duurt en als een zwaard van Damocles boven de stad Den Haag hangt? Graag een gedetailleerd antwoord. 
  5. Bent u bekend met de uitspraken van scheidend OM-topman Van der Burg, die heeft gesteld niet blind en doof te zijn voor de signalen uit de samenleving? Zo ja, hoe duidt u dan het klip en klare vonnis van de Rotterdamse Rechtbank (volledige vrijspraak) tegenover het twijfelde OM, dat na jarenlang onderzoek niet verder komt met een voorlopig Hoger Beroep? Graag een gedetailleerd antwoord. 
  6. Bent u bekend met het feit dat de Haagse samenleving in een peiling van Maurice de Hond (4) een duidelijk signaal heeft afgegeven, waarbij 64% van de Hagenaars Hart voor Den Haag terug wil in het college en nog eens 70% van de inwoners wil dat het OM afziet van het Hoger Beroep?  
  7. Deelt u de mening dat de zaak De Mos lang genoeg heeft geduurd en enorm schadelijk is voor het democratische proces in de Hofstad, waarbij het vertrouwen in zowel de politiek als in de rechtsstaat smelt als sneeuw voor de zon? Zo ja, heeft u de bereidheid om gebruik te maken van uw aanwijzingsbevoegdheid en het Openbaar Ministerie op te leggen per direct met de zaak De Mos te stoppen, zodat het (democratische) helingsproces in de Hofstad kan aanvangen en de volledig vrijgesprokenen niet langer hoeven te bungelen? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.