Sinterklaasintochten afgelast door protesten – BVNL wil niet buigen voor radicale groeperingen

De Sinterklaasintocht in het Overijsselse dorpje Enter gaat dit jaar niet door. Het organisatiecomité heeft dit besloten uit angst voor acties door Kick Out Zwarte Piet (KOZP). In Rijswijk verleent burgemeester Huri Sahin geen vergunning aan de organisatie die op 25 november een Sinterklaasintocht met zwart geschminkte pieten wil houden. De burgemeester oordeelt dat de openbare orde en veiligheid niet gewaarborgd kunnen worden bij de optocht die vanuit burgers werd geïnitieerd.

“Het is volstrekt onwenselijk dat de dwingelandij van de radicale groeperingen KickOut Zwarte Piet en Extinction Rebellion, de Hollandse Sinterklaastraditie om om zeep helpen. Erger nog, we buigen uit angst voor ongeregeldheden ook nog voor deze terreur. In plaats van Sinterklaasintochten afgelasten, zouden we organisaties die dreigen met ongeregeldheden moeten aanpakken, isoleren en weghouden van kinderen. Zij missen nu de intochten en een prachtige herinnering”, aldus Van Haga, die van het kabinet wil weten hoe zij de Nederlandse traditie gaat beschermen.

Rupsje Nooitgenoeg
Het steekt de BVNL-lijsttrekker dat deze groeperingen zich opstellen als Rupsje Nooitgenoeg, die maar één ding uit zijn: het verzieken van dit mooie kinderfeest. “Neem het dorpje Enter. Daar zouden, net zoals vorig jaar, roetveegpieten meelopen. En nog is dat is niet genoeg om van de geplande acties in Enter af te zien. Wie zijn zij om in een vrij land te bepalen hoe mensen het Sinterklaasfeest willen vieren? Dit moet stoppen.”

Vorig jaar ging het helemaal fout in Staphorst. “Ook daar wilden deze radicalen hun wil opleggen aan de bevolking, maar kwamen daar van een koude kermis thuis, omdat de bevolking helemaal niet op de anti-Sinterklaas demonstranten zaten te wachten. Helaas is daar door alle ophef dit jaar ook geen intocht. Ook daar zijn kinderen de dupe”, aldus Van Haga, die wil weten of clubs als KOPZ en Extinction Rebellion subsidie krijgen. “Als dat zo is, moet dat meteen stoppen. Deze clubs ontwrichten keer op keer onze samenleving.”

Vragen van BVNL aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie inzake het afgelasten van diverse Sinterklaasintochten:

1) Bent u bekend met het feit dat de Sinterklaasintocht in het Overijsselse dorpje Enter dit jaar niet door gaat omdat het organisatiecomité dit heeft besloten uit angst voor acties door Kick Out Zwarte Piet (KOZP)? Bent u ook bekend met het feit dat in Rijswijk burgemeester Huri Sahin geen vergunning verleent aan de organisatie die op 25 november een sinterklaasintocht met zwart geschminkte pieten wil houden, dit omdat de burgemeester oordeelt dat de openbare orde en veiligheid niet gewaarborgd kunnen worden bij de optocht die vanuit burgers werd geïnitieerd?

2) Deelt u de mening dat onwenselijk is dat de dwingelandij van KickOut Zwarte Piet en Extinction Rebellion, de Hollandse Sinterklaastraditie om om zeep helpen? Zo ja, hoe gaat u deze traditie beschermen? Graag een gedetailleerd antwoord.

3) Deelt u de mening dat we in plaats van Sinterklaasintochten afgelasten, organisaties die dreigen met ongeregeldheden moeten aanpakken, isoleren en weghouden van kinderen? Zo ja, hoe gaat u dit doen?

4) Krijgen clubs als KOPZ en Extinction Rebellion subsidie? Zo ja, moet dat niet meteen stoppen, daar deze clubs namelijk keer op keer onze samenleving ontwrichten? Graag een gedetailleerd antwoord.

5) Zijn er andere manieren om maatschappij-ontwrichtende organisaties, zoals KOPZ en XR, aan te pakken? Zo ja welke en wilt u deze manieren gaan inzetten? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.