Schrap voornemen voor dure en ineffectieve gedragstaks

De gedachte van de overheid dat heffingen het gedrag van mensen beïnvloeden kan wat BVNL betreft naar het Rijk der Fabelen worden verwezen, nu het Centraal Planbureau (CPB) grote vraagtekens plaatst bij dit beleid.

Burger op kosten
“Als het CPB stelt dat het kabinet er goed aan doet om niet naar belastingen te grijpen om gedrag van mensen te beïnvloeden wordt het tijd dat het kabinet haar plannen om de burger op torenhoge kosten te jagen verwerpt”, aldus BVNL-Kamerlid Wybren van Haga, die af wil van extra belasting op vlees, zuivel en vliegen. “Het leven is al duur genoeg!”

Belastingen zijn geen ‘wondermiddel’ om gedrag bij te sturen, stelt het CPB, volkomen terecht. De overheid moet terughoudend zijn met het beïnvloeden van gedrag via het belastingstelsel. Het stelsel wordt hierdoor onnodig complex en daarmee lastiger uitvoerbaar en moeilijker te overzien voor burgers en bedrijven.

Duidelijke waarschuwing
Deze duidelijke waarschuwing van het planbureau moet het kabinet ter harte nemen, vindt BVNL, zeker omdat de hogere lasten voor burgers en bedrijven soms niet opwegen tegen de zogenaamde winst die een taks moet opleveren. De Algemene Rekenkamer heeft in meerdere onderzoeken kritiek op de effectiviteit van al die regelingen, die het belastingstelsel ook nog eens ontzettend complex hebben gemaakt.

Vragen van het lid Van Haga aan de minister van Financiën, mbt onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) aangaande het invoeren van een niet-effectieve gedragstaks:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Vraagtekens bij extra belasting vlees en vliegen: gedragstaks niet effectief’?

2) Wat vindt u van het feit dat het Centraal Planbureau (CPB) grote vraagtekens plaatst bij het invoeren van extra belastingen om gedrag te beïnvloeden? Graag in uw antwoord een reactie op de stelling van het CPB dat belastingen zijn geen ‘wondermiddel’ zijn om gedrag bij te sturen en dat de overheid terughoudend moet zijn met het beïnvloeden van gedrag via het belastingstelsel.

3) Wilt u na dit onderzoek van het CPB ophouden om hardwerkende Nederlanders op torenhoge kosten te jagen en het voornemen om extra belasting op vlees, zuivel en vliegen te heffen verwerpen?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.