Rijk moet meebetalen aan restauratie grafmonument Piet Hein

Het grafmonument van Piet Hein in de Oude Kerk in Delft is ernstig beschadigd. Doordat zout in de natuurstenen is getrokken zijn er op meerdere plekken verkleuringen en scheuren. Er is een grootschalige restauratie nodig om het monument op te knappen. Het grote praalgraf staat er al sinds 1638 en is al meerdere keren gerestaureerd, maar pas sinds kort weet de kerk wat de oorzaak van de schade is.

“De kerk heeft ruim 380.000 euro subsidie gekregen van de provincie Zuid-Holland voor de restauratie, maar is nog op zoek naar meer geld. Het Rijk moet bijlappen om het grafmonument van deze nationale held te restaureren. Dat moet gezien hetgeen Piet Hein voor Nederland heeft betekend een vanzelfsprekendheid zijn”, aldus Wybren van Haga, die wijst op het feit dat Piet Hein met het monument wordt herdacht. De zeevaarder veroverde in opdracht van de West-Indische Compagnie (WIC) de Spaanse Zilvervloot in 1628, wat Nederland miljoenen guldens opleverde. Piet Hein ligt niet in het monument, maar is verderop in de Oude Kerk begraven.

Heldenstatus niet afnemen 
Dat de kerk, na restauratie van het monument, ook stil wil staan bij de rol van Piet Hein bij het slavernijverleden vindt BVNL prima. “Maar laten we Piet Hein de heldenstatus niet ontnemen en alles wel in de tijdsgeest van weleer blijven zien. Helden moeten we koesteren. Piet Hein is één van de personen geweest die ons land, naast onafhankelijkheid, ook een Gouden Eeuw, met de behorende rijkdom en welvaart, heeft bezorgd.” 

Vragen van BVNL aan de minister van monumenten inzake het grafmonument van Piet Hein: 

1) Bent u bekend met de berichtgeving over de restauratie van het grafmonument van Piet Hein

2) Deelt u de mening dat Piet Hein (1577-1629) een nationale held is, die o.a. met de verovering van de Spaanse zilvervloot in 1628, heeft bijgedragen aan de onafhankelijkheid van ons land en aan de Gouden Eeuw die ons land heeft gekend? Zo ja, wilt u garant staan voor het financiële gat dat er is om het grafmonument van deze nationale held te restaureren? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.