Rationeel energiebeleid voor een toekomstbestendige energiemix

In de adviesbrief van Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) wordt zonder duidelijke gronden geconcludeerd dat de veiligheid in Groningen ‘onvoldoende geborgd’ en ‘niet veilig’ is. BVNL ontkracht dit tijdens het debat over de aardgaswinning in Groningen.

Emotionele argumenten
“Deze brief staat vol met door emotie ingegeven argumenten, bevat geen relevante wetenschappelijke onderbouwing en maakt geen afweging tussen voor- en nadelen in deze veelomvattende zaak. In plaats van een overzichtelijke, nauwkeurige adviesbrief, geschreven door vakbekwame wetenschappers doet dit meer denken aan een stuk geschreven door een D66-ambtenaar”, aldus Wybren van Haga.

BVNL zal zich blijven inzetten voor een rationeel energiebeleid waarbij wij in Nederland eigen energie lokaal produceren en lokaal consumeren, om op die manier energiesoeverein te worden. Gecombineerd met kernenergie, geothermie en koolwaterstoffen komen we zo tot een toekomstbestendige, duurzame energiemix. Zelf produceren uit Gronings, op een veilige en verantwoorde manier met gebruik van water- of stikstofinjectie om seismische activiteit te voorkomen, is heel goed mogelijk en wordt wereldwijd toegepast. De opbrengsten moeten ruimhartig worden gedeeld met de lokale bevolking. Dat is in het belang van Groningen en in het belang van heel Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.