PvdD en BVNL Delfland knokken voor behoud van de grutto

Benjamin den Butter en Richard de Mos, waterschapsbestuurders voor de Partij voor de Dieren en BVNL Delfland, maken zich grote zorgen over de gruttopopulatie. Bijna overal gaat het slecht met de grutto, behalve in een polder onder Amstelveen, de Bovenkerkerpolder.

“Daar hebben achttien boeren de handen ineengeslagen om de grutto te behouden. Ze houden zich aan afspraken over mesten, maaien en het aanmerken van nestjes. Met succes: ze tellen 269 grutto’s in de polder. Dat moet in Delfland ook kunnen”, vinden Den Butter en De Mos, die middels schriftelijke vragen aan Dijkgraaf en Hoogheemraden willen weten welke inspanningen momenteel binnen Delfland worden verricht om onze nationale vogel te ondersteunen. “Delfland moet toch ook gebieden hebben, vergelijkbaar met de Bovenkerkerpolderkennen, waar ook dergelijke hoopgevende berichten over de stand van de grutto’s te melden zijn? Als dat zo is, kunnen deze gebieden worden uitgebreid. En anders moeten we zoeken naar gebieden waar een vergelijkbaar initiatief als in de Bovenkerkerpolder kans van slagen heeft.”

Geld voor reddingsplan grutto nog steeds op de plank?
De twee waterschapsbestuurders willen ook weten hoeveel geld er nog op de plank ligt voor een reddingsplan voor de grutto’s. “Vorig jaar kwam het bericht naar buiten dat het Rijk en de provincies het al 2,5 jaar niet eens worden over de financiering van een reddingsplan voor de grutto. Daardoor blijft 68 miljoen euro uit een pot voor Europees landbouwbeleid ongebruikt op de plank liggen. Is dat conflict inmiddels opgelost? Welk deel van die 68 miljoen euro wordt ingezet om de gruttopopulatie in Delfland de helpende hand te bieden en kan met (een deel van) dat geld het succes van de Bovenkerkerpolder in vergelijkbare Delflandse polders worden geïmplementeerd? Onderling gekibbel mag niet voor zorgen dat het aantal grutto’s ondertussen blijft dalen”, aldus Den Butter en De Mos.

Vragen aan het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden 

  1. Hoe heeft de stand van de grutto in Delfland zich in de afgelopen jaren ontwikkeld?
  2. Welke inspanningen worden momenteel binnen Delfland verricht om deze vogel te ondersteunen?
  3. Bent u bekend met het volgende nieuwsbericht: https://nos.nl/regio/noord-holland/artikel/522537-bijna-overal-gaat-het-slecht-met-de-grutto-behalve-in-een-polder-onder-amstelveen?
  4. Kent Delfland gebieden vergelijkbaar met de Bovenkerkerpolder, waar ook dergelijke hoopgevende berichten over de stand van de grutto’s te melden zijn?
  5. Zijn er gebieden waar een vergelijkbaar initiatief als in de Bovenkerkerpolder kans van slagen heeft?
  6. Bent u bekend met het bericht https://nos.nl/artikel/2471464-geld-voor-reddingsplan-grutto-blijft-op-de-plank-aantal-grutto-s-blijft-dalen
  7. ⁠Is dit conflict inmiddels opgelost? 
  8. Welk deel van die 68 miljoen euro wordt ingezet om de gruttopopulatie in Delfland de helpende hand te bieden en kan met (een deel van) dat geld het succes van de Bovenkerkerpolder in vergelijkbare Delflandse polders worden geïmplementeerd?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.