Petitie tegen 5G aangeboden in de Tweede Kamer. BVNL wil wetenschappelijk onderzoek

Deze week nam BVNL de petitie ‘Beëindig het experiment met 5G’ in ontvangst. Het kabinet zet in op de implementatie en uitbreiding van het 5G-netwerk in Nederland, terwijl over de (eventueel schadelijke) gevolgen daarvan nog nauwelijks iets bekend is. BVNL pleit voor wetenschappelijk onderzoek en wil dat de vele zorgen die leven in de samenleving serieus worden genomen.

Straling
Onze wereld wordt steeds digitaler. Het 5G-netwerk (5e generatie netwerk) maakt alle nieuwe digitale toepassingen van tegenwoordig mogelijk. 5G heeft een grotere capaciteit en zou sneller en betrouwbaarder zijn. 5G antennes gebruiken meer en hogere frequenties, waardoor de dekking groter is. Maar hoe zit het met de straling? Die is aanzienlijk en in ons kleine, dichtbevolkte land is voldoende afstand tussen de zendmasten en de bewoonde wereld haast onmogelijk. Helemaal als 5G de huidige communicatienetwerken grootschalig zal gaan vervangen. Wat zijn daar de eventuele gevolgen van? Volgens het kabinet is het breed implementeren van een 5G-netwerk veilig, aangezien de antennes moeten voldoen aan bepaalde regels en toont onderzoek aan dat de straling geen gevolgen heeft voor de gezondheid. BVNL waarschuwt voor de stelligheid waarmee de vermeende veiligheid wordt geponeerd. De geschiedenis leert ons tenslotte dat voorzichtigheid geboden is.

Asbest en Chroom6
“Asbest stond vroeger ook als veilig te boek. Net als Chroom6”, aldus Wybren van Haga. “Inmiddels weten wij wel beter en is de gezondheidsschade aanzienlijk gebleken. Tegenover de onderzoeken die zeggen dat 5G veilig is, staan andere onderzoeken die wel degelijk melding maken van nadelige invloed op de volksgezondheid. Zo wordt 5G in verband gebracht met hoofdpijn, duizeligheid, allergieën, tinnitus, slaapproblemen en tinnitus. Mensen die kampen met elektrohypersensitiviteit (EHS) geven al geruime tijd melding van vele, niet te onderschatten gezondheidsklachten. Wat BVNL betreft kan hier niet zomaar aan voorbij gegaan worden.

Grootschalig, wetenschappelijk onderzoek naar de potentiële gezondheidsgevolgen van 5G is wat BVNL betreft dan ook onontbeerlijk. Laten wij leren van het verleden en niet dezelfde fouten maken.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.