Peperdure verbouwing Binnenhof gaat nog meer kosten. BVNL stelt Kamervragen

De kostbare renovatie van het Binnenhof valt waarschijnlijk nog duurder uit, door ‘risico’s’. BVNL is niet blij. Wordt dit het nieuwe rampdossier van minister Hugo de Jonge?

Foutenfestival
“Wat is dit voor foutenfestival? Keer op keer komen er miljoenen euro’s bij. De controle op dit project is heel ver te zoeken. Als je zulke inschattingsfouten maakt in het bedrijfsleven, word je op staande voet ontslagen”, aldus Wybren van Haga, die wijst op het feit dat de geraamde kosten voor de renovatie bijna zijn verdubbeld. Van 475 miljoen euro, naar 734 miljoen euro. “Een schandelijke manier van omgaan met belastinggeld.”

Van Haga wil ook weten welke harde afspraken er met de gemeente Den Haag zijn gemaakt over compensatie. De stad loopt volgens een rapport van Deloitte zeker 200 miljoen euro economische schade op, als gevolg van het gesloten Binnenhof.

Financiële lijken in de kast
“Er wordt gesproken over het deels herstellen van de Hofgracht. Heeft De Jonge die afspraak ook doorgerekend, of komen er straks nieuwe financiële lijken uit de kast?” vraagt Van Haga zich af. BVNL wil een compleet en afgerond financieel overzicht, waarbij die zogenaamde ‘risico’s’ zijn ingeschat en geraamd. “Met daarbij de garantie dat er geen nieuwe kostenoverschrijdingen komen.”

Vragen van Wybren van Haga aan minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:

1) Bent u bekend met de berichten ‘Brief Hugo de Jonge: renovatie Binnenhof kan nóg duurder worden door risico’s’ en ‘Historische hofgracht rondom Binnenhof keert terug’?

2) Wat vindt u van het feit dat de kosten voor de renovatie bijna zijn verdubbeld, van 475 miljoen euro naar 734 miljoen euro en wat zegt dit over de verantwoordelijkheid van het kabinet om verantwoord om te gaan met belastinggeld?

3) Deelt u de mening dat in iedere bedrijfsvoering verantwoordelijken met pek en veren zouden zijn verjaagd, als zij met zulke gigantische kostenoverschrijdingen op de proppen zouden zijn gekomen? Zo ja, welke koppen gaan er rollen?

4) Welke concrete afspraken zijn er gemaakt met de gemeente Den Haag, inzake compensatie voor een dicht Binnenhof? Graag een helder (kosten)overzicht.

5) Zit het deels in ere herstellen van de Hofgracht in het financiële plaatje? Graag een helder (kosten)overzicht.

6) Zijn nu alle financiële lijken uit de kast, of heeft u er nog meer verborgen? Graag een totaal en afgerond financieel overzicht, met de garantie dat er geen verdere kostenoverschrijdingen komen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.