Oproep aan het kabinet: stop met intimideren van burgers en Kamerleden!

De overheid stalkt brave burgers en Kamerleden, omdat zij invloed hebben op de publieke opinie, de overheid bekritiseren en niet altijd het beleid goedkeuren. Zo blijkt uit openbaar gemaakte WOB-documenten en uitgelekte ‘omgevingsanalyses’. Deze onrechtmatige DDR-achtige surveillance van de overheid mag nooit meer gebeuren, schrijft BVNL-bestuurslid Hans van Tellingen.

De overheid volgt brave burgers en Kamerleden. Op onrechtmatige wijze. Louter en alleen omdat zij invloed hebben op de publieke opinie. Omdat zij de overheid bekritiseren. En omdat zij niet altijd het beleid goedkeuren. Veel van hen doen dit op beschaafde en rechtmatige wijze. En tóch worden zij gevolgd. En ja, ik ben een van die mensen. En dat geldt ook voor de medeondertekenaars van dit ingezonden bericht. Hoe ik dat weet? Dat blijkt uit openbaar gemaakte WOB-documenten. En uit uitgelekte ‘omgevingsanalyses’.

Omgevingsanalyses
Om met het laatste te beginnen. De overheid voert omgevingsanalyses uit. GeenStijl kwam hiermee naar buiten in februari jl. De informatie die zij vergaard hebben betreft overigens alleen het tweede kwartaal van 2021. Tweets van invloedrijke Twitteraars blijken te worden verzameld. Van zowel mensen die het overheidsbeleid steunen (of nog niet radicaal genoeg vinden) als mensen die kritisch zijn op het beleid. Het betreft ‘gewone’ burgers. Zoals ex-topmodel Lonneke Engel, opiniepeiler Maurice de Hond en ondergetekende. Maar ook journalisten worden gevolgd. Zoals Wierd Duk en Marianne Zwagerman. En tevens betreft het Tweede Kamerleden. Zoals Wybren van Haga, Caroline van der Plas en Fleur Agema.

Is dat erg? Nou, wel een beetje. Het is vreemd dat een overheid de burgers, die werkelijk geen vlieg kwaad doen, in de gaten houdt. We leven toch niet in de voormalige DDR? Maar wat het kwalijker maakt is dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dit uitvoert. Pardon? Dat was mij nog niet duidelijk in februari, maar werd wel duidelijk de maand daarna, toen Twitteraars als @vegtdoor@waukema@ceescees72 en @danvandertuin veel informatie uit de WOB-documenten naar buiten brachten. Vooralsnog zijn er alleen nog documenten uit 2020, niet van daarna.

Lees het hele blog van Hans van Tellingen verder op OpinieZ.com.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.