Opnieuw vertraging A15 – BVNL wil vaart maken met doortrekken verkeersader

Na drie jaar van slepende rechtszaken heeft de Raad van State vorige week de deur open gezet voor het doortrekken van één van Gelderlands belangrijkste verkeersaders, de snelweg A15. De Raad van State heeft nieuwe stikstofberekeningen tussen Bemmel en Zevenaar voor het eerst goedgekeurd. Toch is niet honderd procent duidelijk of de weg er ook daadwerkelijk komt.

“Of de aanleg van de A15 tussen Bemmel en Zevenaar door kan gaan blijft onduidelijk. De Raad van State heeft nog meer tijd nodig om te beslissen of de nieuwe rekenmethode in dit specifieke geval goed wordt toegepast. Dit getreuzel is onacceptabel”, aldus Wybren van Haga, die erop wijst dat automobilisten in de regio al veel te lang met files worden geconfronteerd. Zeker ook omdat de verkeersproblemen rondom Arnhem verder toenemen. 

Al 65 jaar worden er in Gelderland plannen gemaakt om de A15 – de snelweg die nu plots stopt in een weiland bij Bemmel – te verlengen tot aan de A12 bij Zevenaar. Van Haga: “Tempo maken zou dus niet verkeerd zijn.”

Vragen van BVNL aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de aanleg van de A15 tussen Bemmel en Duiven/Zevenaar:

1. Bent u op de hoogte van de recente tussenuitspraak van de Raad van State, met betrekking tot de goedkeuring van de nieuwe stikstofberekeningen voor het doortrekken van de A15?

2. Wat is uw reactie op de uitspraak van de Raad van State, waaraan toch weer een vertraging zit gekoppeld als het gaat om het doortrekken van de A15?

3. Deelt u de mening dat het doortrekken van de A15 broodnodig is om fileleed tegen te gaan, zeker ook omdat de verkeersproblemen rondom Arnhem verder toenemen? Zo ja, welke druk gaat u uitoefenen om het doortrekken van de A15 eindelijk te laten gebeuren?

4. Bent u in staat om de bewoners in het gebied van de geplande A15 op kort termijn duidelijkheid te bieden? Zo ja, wat verwacht u dat de uitkomst zal zijn?

5. Hoe zeker is het dat de tussenuitspraak omtrent de goedgekeurde stikstofberekeningen staande blijft bij de definitieve uitspraak? Indien de berekeningen worden goedgekeurd, welke andere projecten zouden dan door kunnen gaan?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.