Kamerlid Olaf Ephraim in een open brief aan de Tweede Kamer: ‘Petitie invoeren kiesdrempel is ingegeven door machtspolitiek’

De PvdA-oproep om een kiesdrempel in te voeren is wat Olaf Ephraim betreft ingegeven door verkeerde motieven. “Alles om BBB-achtige successen in toekomst te voorkomen. Hoe doorzichtig willen de bedoelingen zijn?”

Machtspolitiek
Olaf Ephraim reageert in een open brief aan zijn collega’s op de petitie die oproept om de kiesdrempel te verhogen. “Deze door oud-PvdA-minister Jo Ritzen gelanceerde petitie komt voort uit pure machtspolitiek. De enige reden voor dit voorstel is om kleine partijen al in de kiem te smoren. Immers, BBB was onder het voorgestelde nieuwe bestel niet in de Tweede Kamer gekomen, zodat Caroline van der Plas met een briljante campagne, chapeau Caroline, nooit haar monsterzege bij de Provinciale Statenverkiezingen had kunnen behalen.”

Ephraim wijst er in zijn brief op dat het vertrouwen in de politiek niet is gedaald vanwege versplintering van het politieke landschap, maar omdat de overheid niet langer als een betrouwbare, uitvoerende instantie wordt gezien door de burgers. “Vraagt u het de Groningers, de ouders die geraakt zijn door de Toeslagenaffaire, of de door de Box 3 benadeelden maar eens.”

OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMERLEDEN

Geachte collega’s,

Naar aanleiding van het bericht van de heer Jo Ritzen een reactie op zijn mail en voorstel om te komen tot een kiesdrempel. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik, als lid van een kleine fractie, namelijk BVNL/Groep Van Haga, wel wat heb moeten grinniken om uw voorstel tot een kiesdrempel.

Immers, de kiezer heeft gesproken en klaarblijkelijk heeft deze geen moeite met een gefragmenteerd politiek landschap. Anders had men wel anders gestemd. Volgens u heeft de vermaledijde kiezer het toch verkeerd gedaan want het land dreigt ‘onbestuurbaar’ te worden. Duidelijker kunnen we kloof tussen burger en de Haagse stolp niet beschrijven.

Zou dat nu echt? Maar bovenal: waar blijft het streven naar inclusiviteit en diversiteit waar uw partij, de PVDA, altijd zo voor strijdt? Gelden deze nobele uitgangspunten niet als er ordinair machtsdenken in het spel is? Immers, waarom zou  de huidige versplintering in de Tweede Kamer afbreuk doen aan de kwaliteit van de besluitvorming voor de langere termijn?

Ook de frase dat ’40 partijen in de Tweede Kamer, met een verdere uitholling van de democratie door versplintering’ ongewenst zijn is natuurlijk flauwekul. Een uitholling van de democratie zou behelzen dat democratische besluitvorming met een zo groot mogelijke betrokkenheid van zoveel mogelijk belanghebbende partijen bemoeilijkt, of onmogelijk wordt. Deze wens kan alleen maar ingegeven zijn door een verlangen om belangrijke beslissingen met een klein aantal gelijkgestemde geesten af te stemmen.

De initiatiefnemers verwachten ‘dat door bestrijding van deze versplintering het vertrouwen in de politiek kan worden vergroot.’ Hier kunt u onmogelijk serieus genomen worden. Het vertrouwen in de politiek is tot het minimum gedaald omdat de overheid niet langer als een betrouwbare, uitvoerende instantie wordt gezien door de burgers. Vraagt u het de Groningers, de ouders die geraakt zijn door de Toeslagenaffaire of de door de Box 3 benadeelden maar eens.

Een andere zin: ‘Wie zijn de initiatiefnemers?’

Uw antwoord: ‘We zijn allen vrijwilligers, en op geen enkele wijze met belangen aan dit initiatief verbonden.’

Meneer Ritzen, ik geef toe dat ik een achterdochtig man ben. Maar ik ben niet gek- en de burgers van Nederland ook niet. Hoe geloofwaardig is het als prominente vertegenwoordigers van PVDA, CDA en D66 hun handtekening zetten onder een dergelijk voorstel, zonder dat dit zou zijn afgestemd met de respectievelijke partijleiders? Dit noemen we ‘via de band interveniëren’, in de hoop dat de mensen in Nederland geloven dat zo’n initiatief spontaan bij burgers is opgekomen zonder toestemming van hun partij. Overigens onvoorzichtig dat Yvonne van Rooy ondertekent; immers haar partij, het CDA, zou na de volgende Tweede Kamerverkiezingen wel eens onder de 3 zetels, dus de kiesdrempel, kunnen eindigen. En mevrouw Baarsma is vergeten dat haar partij, D66, in 2006 de voorgestelde kiesdrempel bijna niet gehaald had. The winds of war may always change.

De enige reden voor dit voorstel is om kleine partijen al in de kiem te smoren. Immers, BBB was onder het voorgestelde nieuwe bestel niet in de Tweede Kamer gekomen zodat Caroline van der Plas met een briljante campagne, chapeau Caroline, nooit haar monster overwinning bij de Provinciale Statenverkiezingen had kunnen behalen.

Hoe doorzichtig willen de bedoelingen zijn, meneer Ritzen?

Vriendelijke groeten,

Olaf Ephraim, Tweede Kamer Lid BVNL/ Groep Van Haga

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.