Nutteloos en onrealistisch klimaatfonds staat innovatie en schone energieproductie in de weg

De Tijdelijke wet klimaatfonds faciliteert minister Jetten in zijn onverantwoordelijke geldsmijterij voor klimaat-maatregelen die volstrekt nutteloos zijn. Dit heeft schadelijke gevolgen voor onze energiezekerheid, de bestaanszekerheid van de burger en voor de economie. BVNL is voor een schone, toekomstbestendige energievoorziening met gebruik van de juiste technieken en gaat niet mee met dit geldverslindende beleid, op kosten van de belastingbetaler.

Effectiviteit niet in te schatten
De Nederlandse invloed op klimaatverandering is minimaal. Meerjarig grootschalig financiële middelen reserveren voor maatregelen waarvan de effecten niet exact berekend zijn is volstrekt irrationeel. Er is geen accurate inschatting van de effectiviteit van deze maatregelen, waardoor de fondsbeheerder, minister Jetten, niet op harde resultaten afgerekend kan worden. Zelfs bij het succesvol implementeren van alle maatregelen zal de temperatuur op aarde slechts met 0,000036 graad Celsius dalen. Hiervoor miljarden uitgeven die uit de zakken van de hardwerkende burger geklopt moeten worden is op geen enkele manier te rechtvaardigen. Wat BVNL betreft dient de Tijdelijke wet Klimaatfonds dan ingetrokken te worden.

Vrije markt verstoord
De instelling van het Klimaatfonds is een aanvullende maatregel om aan de 60% reductie van CO2-uitstoot voor Nederland in 2030 te voldoen. Dit beleid heeft catastrofale gevolgen voor de Nederlandse energiezekerheid en economie. Dit kabinet zet ‘klimaat’ in als ideologisch wapen en verzuimt rationeel de feiten tegen elkaar af te wegen. BVNL pleit wél voor een duurzame oplossing: kerncentrales bouwen en het produceren van gas uit het Groninger gasveld. Om energieverbruik terug te dringen moeten we de gebouwde omgeving te isoleren. En natuurlijk is het goed om productieprocessen te verduurzamen. Maar BVNL gaat niet mee met de klimaathysterie en de angstpsychose waarin de huidige bestuurders zitten. Het klimaat verandert namelijk altijd en we zullen altijd tussen twee ijstijden in zitten. Adaptatie aan de veranderende omstandigheden is dus de oplossing.

Het nastreven van de doelen uit het Klimaatakkoord, in combinatie met de instelling van het Klimaatfonds, is utopisch wensdenken. Stop met dit irrationele beleid, stop met zinloze en geldverslindende projecten, en laat de energietransitie over aan ingenieurs met de opdracht om Nederland zo spoedig mogelijk weer energiesoeverein te laten zijn, waarbij er zo goedkoop en stabiel mogelijk energie wordt geleverd aan de inwoners van Nederland. In het Belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.