Niet zorgen voor winst, maar zorg dragen voor ouderenzorg

Ouderen in Nederland zijn het kind van de rekening die de overheid al jaren veel te hoog laat oplopen, door slechte keuzes te maken en verkeerde prioriteiten te stellen. Als we een menswaardige oude dag voor onze senioren willen waarborgen, moet de overheid de bezuinigingen op de ouderenzorg schrappen en in plaats daarvan diep in het eigen vlees snijden.

Marktaangelegenheid, of basisvoorziening?
Onlangs sloegen zorgorganisaties opnieuw alarm: de ouderenzorg in Nederland staat op omvallen. Terwijl Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport de ene bezuiniging na de andere wil doorvoeren en zegt dat de zorgsector de financiële problemen ‘zelf’ moet oplossen, worden onze ouderen onderkoeld het ziekenhuis in gereden en liggen zij te verpieteren in hun eigen poep. In het debat over de toekomst van de ouderenzorg benadrukt BVNL het cruciale belang van goede, menswaardige ouderenzorg voor de samenleving. Onze ouderen, die keihard hebben gewerkt om ons land op te bouwen, verdienen beter. Toekomst voor deze sector is er alleen als we het gehele zorgstelsel radicaal hervormen en herdefiniëren hoe wij naar zorg kijken. BVNL vraagt de minister dan ook: is de zorg een marktaangelegenheid, of een basisvoorziening? Het antwoord is simpel: zorg is een basisrecht en geen product. En onze ouderen zijn geen klanten. Er moet een eind komen aan het ‘zorgen voor winst’.

Daarom wil BVNL:

 • De decentralisatie van de zorg terugdraaien. De overheid moet de regie terugpakken en zorg centraal aanbesteden en inkopen en verzekeraars meerjarige contracten met aanbieders laten afsluiten voor financiële zekerheid en stabiliteit;
 • 20 procent van het ambtenarenapparaat en alle onnodige bureaucratische processen en protocollen schrappen;
 • Verzorgingshuizen terugbrengen en woningen voor ouderen, zoals hofjes en nultredenwoningen, een belangrijk onderdeel maken van de bouwopgave;
 • De wildgroei aan aanbieders terugdringen en private equity in de zorg reguleren;
 • Zorgpersoneel meer autonomie en zeggenschap geven over hun werk;
 • Onnodige zorg en behandelingen die de industrie veel opleveren, maar de burger veel kosten, elimineren;
 • De administratielast en regeldruk voor zorgpersoneel drastisch verminderen en hun salaris verhogen;
 • Investeren in gratis openbaar vervoer, wat zorgt voor meer arbeidsmobliliteit en productiviteit, meer mogelijkheden voor mantelzorgers en het tegengaan van eenzaamheid;
 • De kostendelersnorm schrappen, zodat kinderen hun ouders desgewenst in huis kunnen nemen;
 • Alle bezuinigingen op de praktische zorg aan ouderen schrappen;
 • Immigratie beperken om de druk op het zorgsysteem te verlagen.

Goed zorgen voor onze ouderen is niet alleen een morele plicht van de overheid, het is ook in investering in de toekomst van jongere generaties. Onze zorg is ziek en kan alleen worden genezen door prioriteit te geven aan echte zorg voor mensen. Daarmee creëren we een toegankelijke, toekomstbestendige en duurzame zorgsector, die recht doet aan het harde werk en de inzet van onze ouderen voor Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.