Nederlandse visserijsector gesloopt. BVNL stelt Kamervragen

BVNL noemt minister Staghouwer (ChristenUnie) een minister met slappe knieën, zonder ruggengraat. “Nadat hij als landbouwminister muisstil is bij het stikstofdrama voor boeren, voert hij nu ook slaafs de D66-agenda uit voor wat betreft het kapot saneren van de Nederlandse visserijsector.”

Wybren van Haga: “Het is al niet te bevatten dat de Nederlandse overheid de visserij om zeep wil helpen, maar het niet nakomen van de beloofde goede saneringsregeling is ronduit onbehoorlijk bestuur. BVNL vindt dat Staghouder moet opstappen als hij zijn afspraak met de vissers niet nakomt.”

Eeuwenoude traditie afgenomen
BVNL vindt het meer dan schandalig dat hele vissersfamilies richting een faillissement worden geduwd en dat de werkgelegenheid in de visserijsector willens en wetens naar de verdoemenis wordt geholpen.
“De overheid heeft schuld aan de benarde situatie waarin vissers zich nu bevinden. Het inperken van vangstgebieden door windturbineparken, tal van onzinnige duurzaamheidseisen, de hoax van de ‘stikstofproblematiek’ en financiële verliezen door hoge brandstofprijzen. Het zijn stuk voor stuk maatregelen van de overheid, die ervoor zorgen dat vissers het hoofd niet meer boven water houden”, aldus Van Haga, die ook wijst op de ontslagen in visafslagen. “Hele vissersdorpen wordt zo een eeuwenoude traditie van de visvangst afgenomen. Een sector die zou floreren als er geen opeenvolgende kabinetten Rutte waren geweest.”

Vragen van BVNL aan de minister van visserij, inzake geleverde streek aan vissers:

1) Bent u bekend met het nieuws dat vissers woest zijn vanwege uw slikken of stikken beleid jegens de in nood verkerende visserijsector?

2) Kunt u duiden waarom u een in potentie gezonde visserijsector, die voor Nederland een eeuwenoude traditie is, kapot wil maken met onzinnige maatregelen tot krimp?

3) Waarom kiest u voor een stilzwijgen als landbouwminister bij het kapot maken van de boeren door middel van het stikstofbeleid? Graag een gedetailleerd antwoord.

4) Waarom kiest u er nu ook voor om als visserijminister de visserijsector te slopen en om afspraken met vissers met betrekking tot saneringsregelingen niet na te komen? Graag een gedetailleerd antwoord.

5) Vindt u zichzelf geschikt als landbouw- en visserijminister, daar u geenszins de belangen van de boeren en vissers dient? Graag een gedetailleerd antwoord.

6) Heeft u de bereidheid om uw eerdere belofte naar vissers om te komen tot goede saneringsregelingen na te komen, of nog beter: om af te zien van krimp van een sector die al eeuwenlang met ons land verbonden is? Graag een gedetailleerd antwoord, met daarbij duidelijk aangegeven hoe u de sector in nood te hulp schiet.

7) Heeft u de bereidheid om af te zien van het inleveren van vangstrechten, daar dit kapitaalvernietiging is en een doorkruising van al bestaande verduurzamingsplannen? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.