Moralistische praatjes Van der Plas vallen BVNL-boerin Nynke vies tegen

“Er zijn boeren met suïcide-neigingen omdat hun hele leven wordt afgenomen.”

De Friese boerin Nynke Koopmans (raadslid voor BVNL in Tytsjerksteradiel) heeft geen goed woord over voor het criminaliseren van hardwerkende boeren, notabene door Caroline van der Plas, de leider van de BoerBurgerBeweging (BBB).

“De slappe praatjes van Caroline Van Der Plas geven geen pas in een tijd dat boeren moeten vechten om hun voortbestaan. Zij dreigen erf en goed te verliezen, waarbij ik zelfs geluiden hoor van suïcide-neigingen bij sommige boeren. Dan verdienen ze steun en geen moraliserende Haagse retoriek”, aldus Koopmans, die stelt dat er vorige week bij het huis van stikstofminister Van der Wal niets is gebeurd. “Er zijn geen strafbare feiten gepleegd. Boeren hebben daar op keurige wijze een statement gemaakt. Het is zijn de boeren bij wie huisvredebreuk wordt gepleegd door hen van hun land te verjagen. Dus hou op om hen te criminaliseren.”

Zijspan van de VVD
Wybren Van Haga snapt de boosheid bij boeren. “Zolang zij zich aan de wet houden, moet je ze alle ruimte geven om hun ongenoegen over dit rariteitenkabinet te kunnen uiten. Dan moet je hun tractoren geen ‘dwangmiddel’ noemen en hun demonstratierecht niet willen afnemen.” BVNL wil dat het stikstofbeleid per direct van tafel wordt geveegd. Van Haga merkt verder op dat partijen als JA21 en BBB niet de actiebereidheid stimuleren, maar fungeren als zijspan van de VVD. “De BBB keert zich in het parlement nooit tegen de aanhoudende bevolkingsgroei ten gevolge van migratie en JA21 tekent standaard bij het VVD-kruisje als het op stemmen aankomt. Dat moeten kiezers wel weten.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.