LNV-notitie is einde garnalenvisserij Voordelta: BVNL smeekt met Kamervragen om reddingsboei

Tweede Kamerlid Wybren van Haga is ontzet over een notitie van het ministerie van Landbouw, Natuur en en Visserij. “Deze notitie betekent de facto het einde van de garnalenvisserij. De vissers in de Voordelta wordt op een onaanvaardbare manier het mes op de keel gezet”, aldus Van Haga.

LNV en HBR willen de vissers uit de Voordelta opofferen voor Europese natuurcompensatieplicht en bieden een schamele vergoeding, die bovendien onder alle garnalenvissers in heel Nederland verdeeld moet worden. Dit omdat 160 schepen een Voordelta-vergunning hebben, maar alleen de 25 schepen uit de Voordelta daadwerkelijk 100% afhankelijk zijn van dit gebied. Van Haga heeft van de vissers vernomen dat ze in totale paniek zijn omdat een 70% sluiting wordt opgelegd. “Welke ondernemer kan overleven met 70% omzetverlies? Minister Van der Wal (VVD) maakt hardwerkende vissersfamilies failliet en jaagt ze rechtstreeks de bijstand in, als de nu voorliggende LNV-notitie niet per direct van tafel haalt.” 

Chantage 
In de LNV-notitie is ook sprake van chantage. “Want als vissers de 70%-sluiting niet accepteren en ze opnieuw naar de rechter stappen, volgt vooralsnog een 100%-sluiting op basis van een eerdere gerechtelijke uitspraak om te komen tot natuurcompensatie voor het aanleggen van de Maasvlakte. Een nieuwe rechtsgang duurt zeker twee jaar. Geen enkele visser overleeft dat met nul inkomsten.”

Natuurverbetering twijfelachtig 
Bovendien is de zo bewierookte natuurverbetering zeer twijfelachtig. Van Haga: “LNV weigert dit te monitoren, zo blijkt uit de notitie.” Van Haga wil het einde van de  Stellendamse garnaal voorkomen en wil dat verantwoordelijk VVD-minister Van der Wal de voor vissers desastreuze huidige notitie vanuit het departement van tafel haalt. “Doel is om te komen tot een 0% sluiting en compensatie te zoeken in een ander nieuw natuurgebied rondom de Maasplaat.”

 Het ‘LNV-maatregelenpakket’ bestaat uit:

• Een nieuw Natura 2000-gebied van circa 3.300 ha met een strikt beschermingsregime (‘reservaat’) boven de Maasmond. Ligging: zoals in zoneringswerkgroep 25/10 aftekende, 1 km uit de kust i.v.m. kustverdediging, geen visserij.

• Het totale bodembeschermingsgebied (circa 24.550 ha) in het huidige Natura 2000-gebied Voordelta wordt  gesloten voor bodemberoerende visserij (methoden zoals opgenomen in TBB 5-10 en verduidelijkt in lijst die in zoneringsoverleg 25-10 is gedeeld). Wat betreft de begrenzing/locatie wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de voorstellen die tot 16 november besproken zijn in de dialoog met partijen.

• In het bodembeschermingsgebied Voordelta komt geen reservaatsgebied.

• Beperkte flankerende maatregelen. Alleen de wettelijk vereiste nadeelcompensatie voorvissers.

Vragen van BVNL aan minister Van der Wal, inzake de voor vissers desastreuze LNV-notitie: 

1) Bent u bekend met de LNV-notitie die voor vissers in de Voordelta het einde zal betekenen? 

2) Kunt u duiden welke ondernemer kan overleven met 70% omzetverlies? 

3) Bent u zich bewust van het feit dat u hardwerkende vissersfamilies failliet maakt en ze rechtstreeks de bijstand injaagt als u de nu voorliggende LNV-notitie niet per direct van tafel haalt? 

4) Deelt u de mening dat bij de LNV-notitie ook sprake is van je reinste chantage? Want als vissers de 70%-sluiting niet accepteren en ze opnieuw naar de rechter stappen, volgt vooralsnog een 100%-sluiting op basis van een eerdere gerechtelijke uitspraak om te komen tot natuurcompensatie voor het aanleggen van de Maasvlakte. Graag een gedetailleerd antwoord, waarin u beschrijft hoe ziet dat vissers met nul inkomsten een nieuwe rechtsgang van zeker twee jaar overleven. 

5) Deelt u de mening dat de zo bewierookte natuurverbetering zeer twijfelachtig is, daar LNV weigert dit te monitoren? Graag een gedetailleerd antwoord. 

6) Wilt u de voor vissers desastreuze huidige notitie vanuit het departement van tafel halen, met als doel om te komen tot een 0% sluiting en compensatie te zoeken in een ander nieuw natuurgebied rondom de Maasplaat? Graag een gedetailleerd antwoord. 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.