Laks politiek optreden tegen verkeershinder Heinenoordtunnel schaadt lokale ondernemers

Werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel op 27 februari resulteerden in enorme files, waarbij mensen via de N217 moesten rijden om de Hoeksche Waard te bereiken. Omdat de Heinenoordtunnel in de meivakantie en in augustus ook volledig gesloten zal zijn, trekken Dordtse ondernemers een gele kaart voor het lakse politieke optreden. BVNL wil opheldering van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Noodkreet
De files in februari en de alternatieve route via het veer Nieuw-Beijerland-Hekelingen kostten automobilisten veel extra tijd. Het verkeer richting de Hoeksche Waard zal in de meivakantie en de zomer opnieuw via de N217 plaatsvinden, wat weer voor het ontstaan van enorme files op deze weg zal zorgen. Hierdoor komt volgens lokale ondernemers de bereikbaarheid van Dordrecht in het gedrang. Zij zijn daarom zelf met voorstellen gekomen om de overlast te beperken. BVNL snapt de noodkreet van de Dordtse ondernemers en stelt daarom schriftelijke vragen aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

Rijkswaterstaat schiet tekort
“Het kan en mag niet zo zijn dat het verkeer in drukke periodes, zoals de meivakantie en augustus, steeds geconfronteerd wordt met grote files op de N217 en dat dat niet wordt aangepakt. Het onderhoud valt onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat, die in haar taak om de overlast voor bedrijven te beperken tekort schiet. Hier moet wat aan gedaan worden”, aldus Wybren Van Haga, die vindt dat er te weinig actie wordt ondernomen om de overlast te beperken. 

De renovatie van de Heinenoordtunnel – die tot de meivakantie in het weekend afwisselend in één richting is gesloten – staat gepland tot en met het jaar 2024. Van Haga: “Beide richtingen afsluiten tijdens de drukste periodes van het jaar is wat BVNL betreft onverstandig.”

Vragen van BVNL aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, mbt verkeershinder door afsluitingen Heinenoordtunnel:

  1. Bent u op de hoogte van de getrokken gele kaart door Dordtse ondernemers vanwege de verkeershinder door afsluitingen Heinenoordtunnel?
  2. Bent u het met de Dordtse ondernemers eens dat Rijkswaterstaat tekort schiet op het gebied van het beperken van overlast voor ondernemers? Zo nee, waarom niet?
  3. Wat vindt u van het voorgestelde idee van de Dordtse ondernemers om de rijkstrookverdelingen aan te passen, of om tijdelijk verkeersregelaars in te zetten?
  4. Zijn er volgens u andere oplossingen om ervoor te zorgen dat de overlast wordt beperkt?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.