Klokkenluider NPO kaltgestellt – BVNL wil opheldering over topsalarissen NPO

Een medewerker van de NPO die bij het ministerie van OCW misstanden bij de Publieke Omroep aan de kaak stelde, is actief genegeerd door de secretaris-generaal van ditzelfde ministerie. Die blijkt namelijk een persoonlijke relatie te hebben gehad met de toenmalig bestuursvoorzitter van de NPO. Een zeer kwalijke gang van zaken, waarover BVNL opheldering wil.

Schimmige zaken
In de zomer van 2020 meldde de klokkenluider zich bij de secretaris-generaal van OCW, Marjan Hammersma, over misstanden m.b.t salarisplafonds voor presentatoren bij de NPO, die omzeild zouden worden. Wat de klokkenluider niet wist, was dat Hamersma op dat moment een persoonlijke relatie onderhield met Shula Rijxman, die destijds bestuursvoorzitter van de NPO was. Met de melding van de klokkenluider, die aangaf dat presentatoren tegen de regels in exorbitante salarissen ontvingen, is nooit iets gebeurd. Hammersma was in haar functie verantwoordelijk voor de verdeling van het budget van de NPO, terwijl degene met wie zij een innige relatie onderhield, deze organisatie aanstuurde. Onlangs werd Rijxman benoemd tot wethouder in Amsterdam, voor D66. Deze schimmige gang van zaken riekt naar belangenverstrengeling en BVNL wil dan ook de onderste steen boven.

Sjoemelen met gemeenschapsgeld
Klokkenluiders dienen erop te kunnen vertrouwen dat de meldingen die zij doen ontvangen worden in objectiviteit en zonder beïnvloeding van persoonlijke omstandigheden. Het is zeer belangrijk dat misstanden onbevooroordeeld kunnen worden onderzocht en daar is in dit geval geen sprake van geweest. Bovendien is hier potentieel gesjoemeld met gemeenschapsgeld, wat onacceptabel is en dientengevolge zorgvuldig uitgezocht moet worden. BVNL vindt het onaanvaardbaar dat er met deze meldingen niets is gedaan, omdat er mogelijk persoonlijke belangen speelden. De integriteit van beide bewindspersonen staat hiermee ter discussie. Bovendien creëert dit een onveilige situatie voor klokkenluiders in het algemeen. Wij willen daarom z.s.m opheldering over deze kwestie en vragen ons af of Hammersma en Rijxman hun beider functies nog wel kunnen vervullen.

Lees hier de schriftelijke vragen van BVNL.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.