KLM krijgt doodsteek van minister Harbers

Wybren van Haga stelt Kamervragen: “Met vrienden als VVD’er Harbers heeft KLM geen vijanden nodig.”

Minister Harbers (Infrastructuur) wil af van ‘goedkope’ overstappassagiers op Schiphol. Een paar weken geleden kondigde de VVD-bewindsman ook al een krimp van Schiphol naar 440.000 vliegbewegingen aan. Dit terwijl het kabinet in mei van dit jaar nog voor 220 miljoen euro aandelen kocht in Air France-KLM. “Onnavolgbaar beleid en rampzalig voor de economie”, zegt Wybren van Haga, die opheldering eist en Kamervragen stelt.

“Met vrienden als VVD’er Harbers heeft KLM geen vijanden nodig. De afbraak van het internationale overstapnetwerk is de doodsteek voor KLM en 300.000 banen die hiermee gemoeid zijn”, zegt Van Haga die het plan ‘onnavolgbaar’ en ‘onbetrouwbaar’ noemt. “KLM moest eerst met veel belastinggeld gered worden, maar wordt nu ontdaan van de belangrijke hubfunctie die Harbers juist wilde behouden en een substantieel onderdeel van de waarde van KLM uitmaakt. Zonder overstappers kan KLM namelijk bijna geen direct intercontinentaal netwerk onderhouden.” Van Haga wijst ook op het regeerakkoord van januari dit jaar. Daarin stelde de nieuwe coalitie dat Nederland goed verbonden zou moeten blijven en wilde het kabinet een sterke hub houden.

Vestigingsklimaat 
Naast het directe banenverlies stelt BVNL dat ook het vestigingsklimaat van Nederland ernstig zal lijden onder de voorgenomen krimp van Schiphol en de ontmanteling van de internationale hubfunctie van de luchthaven. Van Haga: “Juist de overstappers zorgen voor het grote aantal directe verbindingen van ons land met de rest van de wereld. Goed voor de handelende Nederlander, goed voor het vestigingsklimaat en dus in het belang van Nederland. Dat alles wordt, onder leiding van de VVD, de nek omgedraaid met rampzalige economische effecten tot gevolg.”

Vragen van BVNL aan de minister van Infrastructuur, inzake de afbraak van het overstapnetwerk van Schiphol:

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Harbers wil af van overstappers: ‘Sloopkogel voor KLM-netwerk’ van De Telegraaf?
  2. De minister van Infrastructuur wil af van ’goedkope’ overstappassagiers op Schiphol, zo vertelde hij dinsdag 26 juli jl. in een interview met persbureau Bloomberg. Is dit het officiële kabinetsstandpunt? Zo ja, wanneer heeft de Kamer deze voorstellen ontvangen? Zo nee, hoe kunnen de uitspraken van de minister dan geïnterpreteerd worden? 
  3. Bent u het met ons eens dat KLM zonder overstappers bijna geen direct intercontinentaal netwerk kan onderhouden? Zo nee, waarom niet?
  4. Hoeveel banen zullen er verloren gaan? Graag een uitgebreide onderbouwing. 
  5. In het regeerakkoord van januari dit jaar stelde de nieuwe coalitie nog dat Nederland goed verbonden zou moeten blijven en daarom wilde het kabinet een sterke hub houden. Hoe verhouden uw uitspraken zich tot het regeerakkoord?
  6. Waarom heeft u veel belastinggeld in KLM gestoken terwijl het ontdaan moet gaan worden van internationale overstapnetwerk wat een substantieel onderdeel van de waarde van KLM uitmaakt?
  7. Wat zullen de gevolgen voor het Nederlandse vestigingsklimaat zijn als ons land haar internationale hubfunctie verliest?
  8. Op basis van de eigen marktvraag zouden alleen Suriname, Caribisch Nederland en New York als directe verre bestemming overblijven, zo meldde directeur mainport strategie Pieter Cornelisse eerder dit jaar in een gesprek met De Telegraaf. Is dit juist?
  9. De ondernemingsraad van KLM noemt de uitspraken van de bewindsman ’onbegrijpelijk en ongehoord’. Wat is uw reactie hierop?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.