Kamervragen BVNL: help boer Peter met schade aan mestkelder door aardbevingen

Al jaren staan de koeien van boer Peter uit Nieuw Annen in een stal met een lekke mestkelder eronder. De scheuren zijn ontstaan door aardbevingen vanwege gaswinning in Groningen. Volgens Peter is er een kans dat de stal ieder moment kan instorten. “Bizar dat de overheid niet ruimhartig over de brug komt met het vergoeden van  aardbevingsschade”, aldus Sieta van Keimpema en Wybren van Haga, die vinden dat de overheid een nieuwe stal en mestkelder aan de melkveehouder uit Nieuw Annen moet geven.

Van Keimpema en Van Haga accepteren het niet dat een woordvoerder van het door de Staat aangestelde IMG heeft gesteld dat er bij het vergoeden van de stal en mestkelder sprake zou zijn van ongeoorloofde staatssteun.

“Wat een lariekoek. Dit boerengezin is slachtoffer van schade door aardbevingen. Deze schade dient gewoon te worden vergoed, want het kan nooit zo zijn dat hardwerkende mensen het slachtoffer zijn van gewonnen gas waar dik geld aan is verdiend”, vinden Van Keimpema en Van Haga.

Vragen van het lid Van Haga aan de Minister van Landbouw inzake aardbevingsschade aan stal en mestkelder:

1) Bent u bekend met het bericht dat Boer Peter schade aan zijn mestkelder heeft door aardbevingen, maar dat de overheid een nieuwe stal niet wil betalen? 

2) Deelt u de mening dat het bizar is dat de overheid niet ruimhartig over de brug komt met het vergoeden van  aardbevingsschade? Graag een gedetailleerd antwoord. 

3) Deelt u de mening dat het lariekoek is dat een woordvoerder van het door de Staat aangestelde IMG heeft gesteld dat er bij het vergoeden van de stal en mestkelder sprake zou zijn van ongeoorloofde staatssteun? Zo ja, wilt u als overheid zo snel mogelijk een nieuwe stal en mestkelder realiseren? Graag een gedetailleerd antwoord. 

4) Bent u bekend met het feit dat bij de Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade vele tientallen meldingen van boeren bekend zijn en dat negen op de tien boeren die zich melden allemaal schade hebben aan hun mestkelder? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.