Kamerlid Van Haga probeert Kaderrichtlijn Water te beteugelen

De Kaderrichtlijn Water (KRW) kan met zijn Brusselse strengheid, regelzucht en boetedrift zomaar een tweede stikstofdossier worden. Zeker voor boeren die door de KRW opnieuw zullen worden geraakt,   met nóg strenger mestbeleid. 

“We hebben afgesproken om watervervuiling uit andere landen niet mee laten wegen bij de doelstellingen van de KRW-richtlijn, daarom wil ik in de Tweede Kamer per motie bereiken om de doelen werkbaar te houden en dat Nederland zich niet uitleveren zal aan nieuwe Brusselse dictaten, met allerhande bemoeizucht en regel,- en boetedrift”, aldus BVNL-voorman Wybren Van Haga. 

Andere moties van Van Haga bij het vervolgdebat over water gaan over het betrekken van drinkwaterbedrijven bij drugsafval en over het beperken van immigratie voor het op peil houden van de drinkwatervoorziening. 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.