BVNL Kamerleden: “Italiaans huisvuil zet woningbouw verder op slot en vervuilt Amsterdamse lucht.”

Tweede Kamerleden Wybren van Haga en Hans Smolders hekelen de hypocrisie inzake het klimaatbeleid. De CO2-uitstoot, die volgens de klimaatalarmisten teruggedrongen moet worden, neemt zienderogen toe omdat er Italiaans huisvuil in ons land wordt verbrand. Ook het transport van Italië naar Amsterdam is onnodig belastend voor het milieu.

Klimaatwaanzin
“Voor de Italianen is de export van het afval een papieren milieuwinst.  Wekelijks rijdt er een trein met 900 ton huishoudelijk afval vanuit Rome naar de verbrandingsovens van de AEB in Amsterdam. Daar waar boeren, vanwege een stikstofhoax, het ondernemen onmogelijk wordt gemaakt, geldt voor bouwend Nederland een CO2-hoax waardoor de bouw stagneert. Bouwend Nederland is overigens maar verantwoordelijk voor een heel klein deel van de totale C02 uitstoot. Het Italiaans huisvuil vervuilt ook nog eens de Amsterdamse lucht. Te gek voor woorden”, aldus Van Haga en Smolders, die willen dat de Italianen zelf zorgen voor hun afvalverwerking.

Vragen van BVNL aan de minister van Klimaat, inzake Italiaans huisvuil dat de woningbouw nog verder op slot zet en de Amsterdamse lucht vervuilt:

1) Vindt u het ook niet te gek voor woorden dat er wekelijks een trein met 900 ton huishoudelijk afval vanuit Rome naar de verbrandingsovens van de AEB in Amsterdam rijdt? 

2) Wat vindt u ervan dat de CO2 uitstoot door het Italiaans huisvuil in Nederland de bouw van o.a. huizen verder op slot zet en de Amsterdamse lucht vervuilt?  

3) Wat vindt u van het feit dat de CO2-uitstoot, die volgens de klimaatalarmisten teruggedrongen moet worden, nu hand over hand toeneemt omdat er Italiaans huisvuil in ons land wordt verbrand? 

4) Maakt u zich geen zorgen om de gezondheid van de Amsterdammers?  

5) Wilt u ervoor gaan zorgen dat Italië zelf zijn afval gaat verwerken of een oplossing zoekt dichtbij Italië? 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.