Herstelregelingen toeslagenaffaire laten op zich wachten. BVNL stelt Kamervragen

Wybren van Haga vindt het een ‘bloody shame’ dat de aangekondigde herstelregelingen voor kinderen en ex-partners die betrokken zijn bij het toeslagenschandaal zo vreselijk lang op zich laten wachten. “Dit had al lang geregeld moeten zijn. Zeker voor gedupeerden die door overheidsfalen diep in de schulden zitten.”

Van Haga deelt de mening van de Nationale ombudsman en Kinderombudsman, die ook stellen dat er wat gedaan moet worden aan de grote achterstand bij het afhandelen van bezwaren van ouders tegen besluiten van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). “Knettergek dat bij bijna zevenhonderd bezwaarschriften sprake is van overschrijding van de wettelijke termijn”, aldus Van Haga.

Pestgedrag Belastingdienst?
BVNL wil ook opheldering over mogelijk pestgedrag van de Belastingdienst. Van Haga: “Wij krijgen signalen dat wanneer de gedupeerden erin slaagden om de Belastingdienst alle stukken aan te leveren waar men om vroeg, de Belastingdienst zonder enige aanleiding per direct een nieuw fraude-onderzoek agendeerde. Ook zou herstel van de betaling van de toeslagen zoveel mogelijk uitgesteld zijn. Dit is ordinair pestgedrag en totaal onwenselijk bij een een organisatie die zoveel onbeschrijfelijk leed heeft veroorzaakt.”

Vragen van Wybren van Haga aan de staatssecretaris voor toeslagen inzake de toeslagenaffaire:
 
1) Bent u bekend met het bericht ‘Ombudsmannen: Schiet op met herstelregelingen toeslagenaffaire’?

2) Vindt u het ook een ‘bloody shame’ dat de aangekondigde herstelregelingen voor kinderen en ex-partners die betrokken zijn bij het toeslagenschandaal zo vreselijk lang op zich laten wachten? Zo ja, loost u de benodigde herstelwet nog voor het zomerreces door de Kamer? Graag een toelichting.
 
3) Wat doet u voor de zo’n 95.000 kinderen die zijn geschaad op terreinen die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling? Graag een gedetailleerd antwoord.

4) Wat doet u voor de bijna 10.000 ex-partners die zich in de steek gelaten voelen en waarbij sommigen van hen kampen met hoge schulden? Graag een gedetailleerd antwoord.

5) Wat gaat u doen aan de grote achterstand bij het afhandelen van bezwaren van ouders tegen besluiten van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)? Graag een gedetailleerd antwoord. 

6) Wat zou u vinden van pestgedrag bij de Belastingdienst?

7) Wat vindt u van de volgende signalen: dat wanneer de nu gedupeerden erin slaagden om de Belastingdienst alle stukken aan te leveren waar men om vroeg, de Belastingdienst zonder enige aanleiding per direct een nieuw fraude-onderzoek agendeerde, de Belastingdienst definitieve beschikkingen niet nam om te voorkomen dat er niet meer herzien kon worden en het herstel van de betaling van de toeslagen zoveel mogelijk is uitgesteld door de Belastingdienst? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.