Haal ons geld, onze economie, onze veiligheid en onze soevereiniteit terug op de Europese Top

Op 26 en 27 oktober bezoekt demissionair premier Rutte de Europese Top. Wat BVNL betreft zet hij zich daar in voor het terugpakken van de soevereiniteit van ons land en het beschermen van onze grondrechten. Wybren van Haga: “Het belang van Nederland moet voorop staan.”

Autonomie opeisen
“De afgelopen 13 jaar heeft deze premier van Nederland geen prioriteit gemaakt bij zijn onderhandelingen in Europa. Het gevolg is dat ons geld, onze economie, onze veiligheid en onze soevereiniteit zijn verhandeld. De invloed van Europa heeft ons niet sterker, maar juist zwakker gemaakt. Daar moet een eind aan komen en wij moeten de autonomie over ons land weer opeisen.”

Van Haga: “In ons land voltrekt zich momenteel een ramp: 1 miljoen mensen in armoede, 200.000 mensen bij de Voedselbank, 200.000 bedrijven die failliet gaan door het coronaschandaal, woningnood, stijgende energielasten, werkende armen. En ondertussen gaat er weer extra geld naar de EU en bakt onze premier zoete broodjes in Brussel.”

De ongecontroleerde volksverhuizing in de vorm van de aanhoudende migratie ontwricht ons land en moet een halt toegeroepen worden. BVNL wil strengere grensbewaking en een voorbeeld nemen aan landen waar het wel lukt om de instroom drastisch te beperken.

De oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten vragen om diplomatie, in plaats van oorlogsretoriek en het leveren van wapens. BVNL wil inzetten op zo snel mogelijk vredesonderhandelingen en veiligheid, bescherming en vrijheid voor alle burgers in de conflictgebieden.

De steeds verdergaande, digitale, burgersurveillance door de EU moet stoppen. De zogenaamde CSAM verordening, met daarin een detectiebevel voor providers om via Client Side Scanning alle berichten op WhatsApp, Instagram, TikTok en andere sociale media te scannen vóórdat je het bericht encrypted verstuurt, is een ongelooflijke inbreuk op onze privacy en op onze grondrechten. Het is een directe opmaat naar een digitale controlestaat, waarbij de overheid 500 miljoen Europeanen dag en nacht aan massa-surveillance onderwerpt. BVNL wil dat er gehoor wordt gegeven aan de meerdere aangenomen moties die aangeven dat de Tweede Kamer hiermee niet akkoord gaat. De democratie mag niet langer opzij gezet worden.

In het debat voorafgaand aan de Europese Top verzoekt BVNL premier Rutte dan ook met klem: stop met het weggeven van onze vrijheden, rechten en onze zelfstandigheid aan Europa. Behartig het Belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.