Haal Nederland van het stikstofslot, zet het land weer in beweging

In het debat over Stikstof, het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en Natuur pleit BVNL opnieuw voor het stoppen van het stikstofbeleid. In plaats van miljarden aan belastinggeld te spenderen aan aam ambtelijke dwaling, moeten we Nederland van het slot halen en weer in beweging zetten.

Genoeg is genoeg
Door EU-verplichtingen verkeerd te interpreteren en in de wet vast te leggen moet Nederland, met behulp van het niet werkende Aerius model, de stikstofuitstoot terugdringen om onze Natura-2000 gebieden en zandverstuivingen precies te houden zoals ze zijn en de natuur te ‘redden’. Vergunningen, om te bouwen of boerderijen uit te breiden, worden niet meer verstrekt. De Nederlandse boeren en vissers worden vermorzeld. Onze voedselproductie komt in gevaar. En de burger mag daarvoor diep in de buidel tasten. BVNL vindt dat dit nu genoeg belastinggeld en genoeg persoonlijk boerenleed heeft gekost. Het is tijd om de belangen van onze boeren en vissers weer voorop te stellen.

BVNL zet Nederland voorop en vooruit en daarvoor moeten wij kritisch en realistisch gaan kijken naar de veel te strenge normen die wij onszelf hebben opgelegd. We moeten echt gaan meten en niet afgaan op fictieve modellen, die ten onrechte de teloorgang van de natuur voorspellen. Eerder al dienden wij een motie in om in plaats van de Kritische Depositie Waarde (KDW) een realistische Stikstof Depositie Waarde (SDW) te hanteren. Daarmee halen we Nederland in één klap van het stikstofslot. Dat is nodig, want als ons land nog langer stil ligt, heeft dat zeer schadelijke gevolgen voor heel veel sectoren en heel veel mensen.

Stop de klimaatreligie
Ook BVNL wil goed zorgen voor onze natuur en hecht veel waarde aan een duurzame, milieuvriendelijke en toekomstbestendige agrarische sector. Maar de Nederlandse boeren zijn de meest efficiënte, innovatieve, diervriendelijke en duurzame ter wereld. Deze ondernemers en de voedselproductie waar zij zorg voor dragen moeten wij koesteren en behouden. Zonder boeren, geen eten. Daarom moeten wij de klimaatreligie, de daaraan gekoppelde stikstofdwaling en de polarisatie zo snel mogelijk een halt toe roepen. In het Belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.