Grootste partij Hart voor Den Haag uitgesloten. BVNL stelt Kamervragen

Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, werd bij de gemeenteraadsverkiezingen met 9 zetels de grootste in Den Haag. Desondanks willen meerdere partijen niet met hen samenwerken, waardoor er geen coalitie te vormen is. Een schandvlek voordemocratie en een schoffering van de kiezers.

De hoofdreden die D66, PvdA en GroenLinks opgeven om niet met Hart voor Den Haag in het stadsbestuur te willen is het lopende strafrechtelijke onderwijs naar De Mos. Er is daardoor geen coalitie te vormen, stellen informateurs Gert-Jan Oplaat en Geerten Boogaard. De Mos wordt verdacht van corruptie, waaraan hij zich schuldig zou hebben gemaakt toen hij wethouder was.

Zwaard van Damocles
“Deze kwestie had vóór de verkiezingen van afgelopen maart opgelost moeten zijn. Het getreuzel van het OM maakt het een politiek proces jegens de grootste partij, die ondanks het zwaard van Damocles boven het hoofd een nog groter mandaat van de Haagse kiezer heeft gekregen”, aldus Wybren van Haga, die de minister van Justitie vraagt het Openbaar Ministerie tot spoed te manen bij het afronden dan wel seponeren van de aanklacht. 

Van Haga stelt dat het mislukken van de formatie slecht is voor de democratie en het toch al wankele vertrouwen in de politiek. “Het stelselmatig uitsluiten van partijen draagt niet bij aan het herstellen van vertrouwen in de politiek. Het is triest om te zien dat partijen die zeggen zich zorgen te maken over de steeds lager wordende opkomst bij verkiezingen doen aan uitsluiting en obstructie van de grootste partij van de stad.” Van Haga wil ook van het kabinet weten of het uitsluiten van partijen onderdeel is van de zo bewierookte ‘nieuwe bestuurscultuur’. “Wij zien namelijk steeds meer kiezers afhaken, maar wellicht is dat juist de achterliggende gedachte van deze nieuwe bestuurscultuur.”

Tienduizenden kiezers buitenspel
Van Haga hekelt tenslotte het met voeten treden van het begrip ‘onschuldig tot het tegendeel bewezen is’. “Er is nog geen zaak tegen De Mos, laat staan een veroordeling. Ondertussen worden de beschuldigingen van het OM door partijen als D66, PvdA en GroenLinks wel gebruikt om zijn partij en daarmee zijn tienduizenden kiezers buitenspel te zetten. Ondanks het feit dat De Mos heeft aangegeven lopende deze ‘zaak’ geen wethouderskandidaat te zijn.”

Vragen van Wybren van Haga aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Haagse informateurs: geen coalitie te vinden met partij Richard de Mos’
2) Wat vindt u van het feit dat volgens de informateurs ‘het na meer dan twee en een half jaar nog altijd lopende strafrechtelijke onderzoek’ de hoofdreden is? 
3) Deelt u de mening dat de ‘zaak’ jegens De Mos & co door het getreuzel van het OM is verworden tot een politiek proces, zeker gezien het feit dat partijen als D66, PvdA en GroenLinks de beschuldigingen van het OM misbruiken als voertuig om de partij van De Mos uit te sluiten? 
4) Heeft u de bereidheid om het OM tot spoed te manen inzake de afronding dan wel het seponeren van de ‘zaak’? Graag een gedetailleerd antwoord. 
5) Verstaat u het stelselmatig uitsluiten van partijen als onderdeel van de ‘nieuwe bestuurscultuur’? Zo neen, graag een helder antwoord hoe u die ‘nieuwe bestuurscultuur’ wel voor ogen heeft en hoe we nu uitgesloten partijen wel omarmen? 
6) Deelt u de mening dat het stelselmatig uitsluiten van partijen niet bijdraagt aan het herstellen van vertrouwen in de politiek? Zo ja, hoe gaat u één van de redenen van de lage opkomst bij verkiezingen oplossen? Graag een gedetailleerd antwoord. 
7) Deelt u de mening dat het begrip ‘onschuldig tot het tegendeel bewezen wordt’ in de ‘zaak’ De Mos & co met voeten getreden wordt? Zo ja, wat gaat u doen om De Mos en zijn partij de helpende hand te bieden?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.